לומדים מדעי הטבע בשמורת טבע חוף דור הבונים - בעלי חיים

שם השיעור: בעלי החיים בחוף הסלעי בחוף הבונים

טבלאת הגידוד
טבלאת הגידוד

​המושג או הנושא מתוכנית הלימודים:

בעלי חיים ימיים, רכיכות, התאמות בעלי חיים לתנאי בית הגידול

תופעה הממחישה את הנושא:

בתי גידול נבדלים בקו המגע בין החוף לים: בריכות של מים רדודים; אזור המושפע מגאות ושפל, לעיתים שקוע במים ולעיתים יבש; ואזור המושפע מהתזת מי-ים והתנפצות הגלים. בעלי חיים בבתי הגידול וביניהם: בלוטון, צלחית, חופית מנוקדת, קיפודי ים, שושנות ים ועוד.

הצעה לפעילות תלמידים:

התלמידים יבחנו את התנאים הא-ביוטים של בתי הגידול, כגון: יובש, חשיפה לקרינה, מיקום ביחס לקו המים, סחיפת מים, עומק המים. יש לבצע בדיקה חוזרת לאחר כמה שעות כדי לעמוד על השפעת הגאות והשפל. התלמידים יגדירו את התנאים המיוחדים של בתי הגידול: שינוי קיצוני בין יובש לרטיבות ועמידה מול מפץ הגלים וסחיפת המים.

בהמשך יבחנו התלמידים את התאמות בעלי החיים לתנאים שהוגדרו. בהתאם להתאמות אלה נמצא כל מין בגובה שונה יחסית לקו המגע עם המים. התלמידים יגדירו ויזהו מינים של בעלי חיים באמצעות מגדיר או דף זיהוי, המצויים בכל אחת מחגורות הגידול. ניתן לבחור בעל חיים אחד מכל בית גידול ולתאר את התאמתו לתנאי בית הגידול.