לומדים מדעי הטבע בשמורת טבע נחל המערות - בעלי חיים

11/08/2015

שם השיעור: עטלפי פירות ויוני סלע במערת הנחל בנחל המערות

עטלפי פירות במערת הנחל
עטלפי פירות במערת הנחל

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים:

בעלי חיים בבית גידולים.

תופעה הממחישה את הנושא:

מערת הנחל עומקה כשבעים מטרים והיא משמשת כבית גידול לעטלפי פירות השוכנים בחלקה הפנימי והחשוך של המערה. בקידמת המערה שוכנים יוני סלע.

הצעה לפעילות תלמידים:

התלמידים יחקרו את התנאים הא-ביוטיים של בית הגידול. בין המדדים שיבדקו: כמות אור, טמפרטורה, רוח ולחות. ניתן לערוך טבלת השוואה של אותם מדדים בארבע תחנות: בשטח הפתוח, בפתח המערה, בפנים המערה ובעומק המערה. הממצאים יצביעו על כך שככל שנכנסים לעומק המערה, הטמפרטורה גבוהה יותר (וגם אחידה יותר לאורך היום והשנה), הלחות עולה והחשיפה לאור ולרוח יורדת.

בהמשך יש לזהות את בעלי החיים המותאמים לתנאים אלה. את עטלפי הפירות ניתן לשמוע, ובהתאם לעונות השנה, ניתן גם לראות. יוני הסלע זמינים יותר לתצפית. ניתן להשוות בין שני היצורים לגבי מבנה הגוף, אברי החישה, מיקום במערה והתאמה בין המבנה למיקום. מקור המזון של שני היצורים אינו בתוך המערה כי אם בחוץ. יוני הסלע 'מסתפקות' בפתח המערה כמקום מסתור ומנוחה, כיוון שאין להן אפשרות ניווט בחושך המוחלט. עטלפי הפירות, לעומת זאת, מותאמים לפעילות בחשכה מוחלטת ולכן יכולים לנצל את המקום החם והמוגן יותר שבעומק המערה.