לומדים מדעי הטבע בשמורת טבע נחל עמוד - השוואה בין בתי גידול

15/07/2015

שם השיעור: שלושה בתי גידול בנחל עמוד: בית הגידול הלח, חורש ים תיכוני ובוסתן משוקם

בית גידול לח בשמורת נחל עמוד
בית גידול לח בשמורת נחל עמוד

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים

השוואה בין בתי גידול

תופעה הממחישה את הנושא

בית הגידול הלח לאורך ערוץ הנחל, ובו :

 • עצי דולב
 • ערבה מחודדת
 • פיקוס התאנה וקנה

ובעלי חיים:

 • סרטן הנחלים
 • קרפדה ירוקה
 • צפרדע נחלים
 • וסלמנדרה מצוייה

במדרונות מתקיים חורש ים תיכוני עשיר הכולל :

 • אלון מצוי
 • אלה ארץ ישראלית
 • אשחר רחב עלים וער אציל

בעלי חיים

 • כחזיר בר
 • שועל מצוי
 • דרבן ועוד

בבוסתן המשוקם בית גידול מעשי ידי האדם ובו עצי פרי, ביניהם:

 • רימון,
 • עצי הדר ותאנה

הצעה לפעילות תלמידים

ניתן לאפיין את התנאים הא-ביוטיים בכל אחד מבתי הגידול, ולהגדיר את ייחודם.
בשלב שני ניתן להגדיר את הצמחים העיקריים בכל בית גידול, כמפורט לעיל. על בעלי החיים קשה לצפות, אולם ניתן לחפש אחר עדויות לקיומם.
​בהמשך לסקירת התנאים הא-ביוטיים והביוטיים בכל אחד משני בתי הגידול, ניתן לערוך השוואה ביניהם. התוצר יהיה חשיפה של קשרים בין הצומח והחי לבין בית הגידול.
בית גידול לח מתאפיין בטמפרטורה נמוכה עקב צל הצמחים, במים רדודים, בזרימה קלה ובאיכות מים טובה.
ניתן להתמקד בייצור אחד – כגון עצי הדולב הזקוקים למים רבים ולכן גדלים בערוץ הזורם, או ליצור הכללות הנוגעות לכל אחד משני בתי הגידול.
בנוסף ניתן לחקור תחת אותם מדדים את בית הגידול המלאכותי שבבוסתן. כאן יש, לנוכח מעשי ידי האדם, הצטברות של קרקע עמוקה, תוספת של מים מתעלות ההשקיה, ומיני צמחים שנטעו וטופחו בידי האדם.