לומדים מדעי הטבע בשמורת טבע נחל עמוד - תופעות בלייה

15/07/2015

שם השיעור: תופעות בלייה: קרסט והתחתרות, בנחל עמוד

בלייה קרסטית
בלייה קרסטית

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים

תהליכים בנוף: בלייה כימית ופיזית​

תופעה הממחישה את הנושא

מדרונות ערוץ נחל עמוד בנויים סלעי גיר בהן בולטת בליית קרסט. בערוץ הנחל בולטת בלייה הנובעת מהתחתרות המים בסלע, בתופעות כגון מדרגות סלע היוצרות מפלים.

הצעה לפעילות תלמידים

התלמידים יגדירו, בעזרת מגדיר שדה, את סלע הגיר שבתוכו מתחתר נחל עמוד. ניתן לעשות זאת במספר תחנות, ביניהן נקודת המפגש בין נחל מירון לנחל עמוד ובברכות שכווי.
בשתי תחנות במהלך ההליכה בערוץ ניתן למדוד את מהירות הזרימה של המים, ולזהות את מדרגות הסלע הנוצרות בעקבות ההתחתרות בסלע.
ניתן להפנות את תשומת הלב לעדויות של בליית התחתרות, הנמצאות גבוה מעל האפיק הנוכחי, ולבקש מהתלמידים לשער את אופן היווצרותם.בנוסף, יכולים התלמידים לחקור תופעות של בליית קרסט.
בקרבת משטרת עין-תינה, לפני תחילת הירידה, ישנם משטחי סלע סדוקים, שבורים ומצולקים מבליית קרסט. ניתן להגדיר את הסלע ולהמחיש את התופעה באמצעות תסיסת הגיר בתגובה לחומצה.
מנקודה זו ניתן לזהות בנוף את הפערים העמוקים שיצרו הנחלים מירון ועמוד בהרי הגיר.
זוהי עדות נוספת לבליית ההתחתרות שנחקרה לעיל. לנוכח שתי התופעות:

  • קרסט כבלייה כימית
  • והתחתרות כבלייה פיזית

ניתן לשאול להיכן הועבר הגיר שהתבלה ולעמוד על רעיון מחזור החומר בטבע.