לומדים מדעי הטבע בשמורת טבע נחל תנינים - בית גידול

11/08/2015

שם השיעור: שלושה בתי גידול בנחל תנינים: בית הגידול הלח, רכס הכורכר וחוף הים

בית גידול לח באפיק נחל תנינים
בית גידול לח באפיק נחל תנינים

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים

בית גידול לח והתאמות צומח וחי לתנאי בית הגידול.

תופעה הממחישה את הנושא

בית הגידול הלח ובו הצמחים: נופר, חנק, טיון, קנה, פטל ואשל, ובעלי-חיים: 14 מיני דגים ובהם :

  • השפמנון
  • צב רך
  • חתול הביצות
  • אנפות ועופות מים נוספים

בתי גידול נוספים: רכס הכורכר וחוף הים, וגם בהם צומח וחי אופייניים.

הצעה לפעילות תלמידים

בית הגידול הלח הוא ייחודי לנחל תנינים. ניתן לאפיין את התנאים הא-ביוטיים שבו, בהתאם לרמת התלמידים, באמצעות מדידות:

  • טמפרטורה
  • עומק המים
  • מהירות זרימה
  • איכות המים ועוד

כמו כן ניתן להגדיר ולזהות מספר צמחים ובעלי חיים.

לאחר מכן ניתן לחלק כרטיסי זהות של צמחים ושל בעלי חיים, ולבקש מהתלמידים לנמק את התאמת לבית הגידול בהתאם לתנאים שנמצאו: זמינות מים, סבך כמיסתור וכדומה.

בתי גידול נוספים שניתן לחקור בשמורה הם בתי גידול יבשים באופיים, בשונה לחלוטין מבית הגידול הלח: בית הגידול ברכס הכורכר ובית הגידול בחוף הים. שניהם יבשים עקב חלחול מהיר של המים, מוכי רוח ורסס מלח מהים.