לומדים מדעי הטבע בשמורת טבע נחל תנינים - איכות מים

20/05/2015

שם השיעור: איכות מים בהשוואה בין נחל תניינים לנחל עדה

מים שוצפים במעבר נחל תנינים את הסכר העתיק
מים שוצפים במעבר נחל תנינים את הסכר העתיק

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים

מים: תכונות גוף מים ומדדים של איכות מים

תופעה הממחישה את הנושא

בשמורה זורמים שני נחלים: נחל עדה שהוא נחל אכזב המנקז שפכים מיישובי הסביבה ונחל תנינים, שבקטע זה הוא נחל איתן המזרים מים טבעיים ממעיינות תמסח.

הצעה לפעילות תלמידים

ליד כל אחד מאפיקי הנחלים: נחל עדה ונחל תנינים, ניתן לדגום את המים ולהגדירם באמצעות דף מאפיינים. ההגדרות יהיו בהתאם לרמת התלמידים. ברמה בסיסית: צבע, ריח, עכירות, מהירות זרימה וכדומה, וברמה גבוהה: טמפרטורה וניטור של מזהמים כימיים שונים, בהתאם לערכת הבדיקה הזמינה. בתצפית ובניתוח מפה ניתן לעמוד על הסיבה להבדלים באיכות המים בין שני הנחלים.
מושג נוסף שניתן להמחישו הוא 'גוף מים'. גם כאן ניתן לערוך מדידות שונות כגון גודל ועומק גוף המים, הבדלי טמפרטורה ומליחות בחתך בגוף המים וכדומה, ולהתאים את הממצאים הא-ביטויים למצאי הביוטי: מגוון וכמות של צמחים ובעלי חיים בכל חלק מגוף המים.

לומדים בשמורת הטבע נחל תנינים

שמות השיעורים:

  • מדעי הטבע – איכות מים בהשוואה בין נחל תנינים לנחל עדה
  • מדעי הטבע – שלושה בתי גידול בנחל תנינים: בית הגידול הלח, רכס הכורכר וחוף הים
  • אומנות ציור נוף פיגורטיבי ומופשט בנחל תנינים
  • מדע וטכנולוגיה – מערכת טכנולוגית לאיגום מים בנחל תנינים