לומדים מדעי הטבע בשמורת טבע עין אפק

25/09/2016

שם השיעור: בית הגידול הלח בשמורת עין אפק

חיגור צומח סביב הבריכה בעין אפק
חיגור צומח סביב הבריכה בעין אפק

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים:

בית גידול, בית גידול לח, ביצה, אחו, מערכת אקולוגית

תופעה הממחישה את הנושא:

בשולי בריכות המים, הניזונות ממי תהום גבוהים, מתקיים בית גידול לח המתאפיין בחיגור צומח בהתאם למרחק מגוף המים: בבריכה, בגדה הרטובה על שפת המים ובגדה היבשה המרוחקת מעט.

הצעה לפעילות תלמידים:

התלמידים ימפו את מרחב הבריכה המרכזית בשמורה מבחינת המרחק מגוף המים, צמחים ובעלי חיים אופייניים. ניתן להגדיר שלושה בתי גידול מרכזיים: האחד בתוך גוף המים, השני בגדות הבריכה, הוא בית הגידול הביצתי והשלישי במרחק רב יותר, הוא האחו. בכל בית גידול יגדירו התלמידים תנאים א-ביוטיים, ובמיוחד את התשתית: מים עמוקים, קרקע ספוגה במים (ביצה) או קרקע יבשה שמתחתיה מי תהום (אחו). לכל בית גידול יגדירו התלמידים מספר צמחים אופייניים בעזרת מגדיר או יאתרו את הצמחים הקיימים על פי כרטיסיות זהות. כמו כן, ניתן להגדיר מספר מינים של בעלי חיים: דגים, עופות ויונקים.

התלמידים יבחנו בהשוואה את בית הגידול במורד נחל נעמן, או בשולי הבריכות היבשות. עליהם לזהות את שאיבת היתר של המים או את זיהום המים בידי האדם, ואת הפגיעה שהתערבויות אלה גורמות לבית הגידול הלח. הפער העצום בין היקף החיים בשמורה לבין היקפה בבריכות היבשות ובמורד האפיק, ימחישו את השבריריות של המערכת האקולוגית ואת הבעיות הנוצרות ממעורבות האדם בנוף.​