לומדים מדעי הטבע בשמורת טבע עין גדי - נחל ערוגות -תהליכים בנוף

11/08/2015

שם השיעור: זרימה, שיטפונות, קניון ומעוק בנחל ערוגות

מגלשת סלע שנוצרה מהתחתרות המים
מגלשת סלע שנוצרה מהתחתרות המים

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים:

תהליכים בנוף: בלייה, קניון ומעוק בערוץ נחל​

תופעה הממחישה את הנושא:

נחל ערוגות זורם בקניון גדול שנפער במדבר יהודה לנוכח הפרשי הגובה מרמת המדבר לים המלח. בערוץ, חתרו המים בתוך סלעי הגיר ויצרו מעוק – מעבר צר הנמצא בבסיס הקניון וכולל מגלשות בסלע ובריכות מים קטנות. עדות נוספת לזרימה השטפונית מהווים חלקי צמחים וסלעים שנסחפו עם המים.​

הצעה לפעילות תלמידים:

בנחל ערוגות שני משטרי זרימה: זרימה מתונה של מי מעיינות כל השנה, וזרימת שיטפונות בעקבות אירועי גשם מעל אגן הניקוז.

את הזרימה הקבועה ניתן לאפיין על ידי מדידת מהירות הזרימה, רוחב ועומק הזרם. בנוסף ניתן לחפש עדויות לזרימה נוספת, בדמותם של צמחים דרוסים, קווי זרימה של מים על גבי הגדות והרבדה של חלוקי נחל בגדלים שונים.

ניתן לערוך תרשים של קווי המפלס השונים של המים, בהשוואה לזרימה הרגילה של שפיעת המעיינות.​

ניתן להצביע על תופעות שונות הקשורות לזרימה:

  • המגלשות והמעוק
  • חלוקי נחל
  • שברי סלעים בגדות
  • גושי סלע המורכבים משכבות של חלוקי נחל בגדלים שונים
  • הקניון

עבור כל תופעה ניתן להעלות השערות לגבי דרך היווצרותה.

בסיכום ניתן לשאול לגבי סדר התופעות ברצף זמן. הסדר הנכון: תחילה נפתח הבקע; אחר כך החלו מי הגשם הזורמים לחתור בסלע, עד להיווצרות הקניון; מים שחלחלו לסלעים נחשפו שוב כמעיינות בקירות הקניון ויצרו זרימה מתונה כל השנה; בעת שהשיטפון גווע, מושקעים שברי סלע וחלוקים בקרקעית; השיטפון הבא חותר בתוך המשקע הזה, וחושף לעניינו את שכבות החלוקים; כאשר מגיעה החתירה שוב לסלע הבסיס, חותרים המים בסלע יוצרים מעוק.