לומדים מדעי הטבע בשמורת נחל המערות-סלעי גיר

שם השיעור: בנייה ובלייה של סלעי גיר בנחל המערות

שונית מאובנת של רודיסטים - נחל מערות
שונית מאובנת של רודיסטים - נחל מערות

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים:

תהליכים בנוף: בניית גיר בשונית ובליה קרסטית במערות

תופעה הממחישה את הנושא:

במערת הנחל ובסביבתה ניתן לזהות ארבע תופעות של בנייה ובלייה בסלעי גיר: שונית הרודיסטים בקדמת המערה; זקיפים ונטיפים בתוך המערה, שהם בנייה של גיר בטפטוף המים לחלל המערה; בליית קרסט של הגיל, שיצרה את חללי המערות; גידוד הסלעים בחזית המצוק שהיה לחוף הים.

הצעה לפעילות תלמידים:

התלמידים יגדירו את הסלע הנחשף במערה, ויזהו אותו כסלע גיר. תכונותיו: קשה מציפורן, תוסס בחומצה וצבעו לבן (בחתכים נקיים). בהמשך מומלץ לבחון את השונית ולזהות בה מאובנים של צדפות.
ניתן להגדיר את היצורים בעזרת מגדיר מאובנים. בדיקה זו תלמד כי הסלע נוצר בעקבות שקיעה של יצורים חיים בקרקעית סביבה ימית. בהמשך ניתן להיכנס אל המערה ולבחון את הנטיפים והזקיפים. גם כאן ניכרת זרימה של מים והצטברות של גיר בשולי הטפטוף.
בשלב שני יחקרו התלמידים את צורת המערה ויסיקו כי זו מערה טבעית, כיוון שלא נראים בה סימני חציבה, או עדויות אחרות הקשורות לאדם. כדי לעמוד על אופן היווצרות המערה ניתן להשתמש בדוגמה של הנטיפים, ולשאול לגבי התהליך ההפוך מבחינה כימית. כלומר – לא השקעה של גיר בעקבות מעבר המים מהסלע לאוויר, אלא המסה של גיר במעבר המים מהאוויר לסלע. בהמשך ניתן לצאת מן המערה אל חזית המצוק ולזהות תופעות של גידוד גלי הים, אשר חשפו את המערות אל פני השטח. כפעילות אחרונה ניתן לסדר את התופעות שהתגלו על פני רצף הזמן: שונית, מערות, גידוד, נטיפים