לומדים מדעי הטבע - בתי גידול בשמורת טבע עין גדי - נחל דוד

07.07.2015

שם השיעור: בית הגידול הסודני בעין גדי

צמחיה סודנית, סלוודורה פרסית ושזיף מצוי

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים

בית גידול סודני והתאמות צומח לתנאי בית הגידול

תופעה הממחישה את הנושא

בשמורת עין גדי ישנם תנאים א-ביוטיים ייחודיים ובהם מים הנובעים ממעיינות, וטמפרטורה גבוהה הקשורה למיקום הטופוגרפי הנמוך. לפיכך התפתח כאן בית גידול ייחודי, מובלעת של צמחים המתאימים לחבל הסודני, כגון מורינגה רותמית, רכפתן, שיטה סלילנית, שיטת הסוכך ועוד.

הצעה לפעילות תלמידים

התלמידים יגדירו את מיני הצמחים השולטים בנוף השמורה. ניתן להיעזר במגדיר צמחים, ולהכין כרטיסי זהות לצמחים המוגדרים. יש להתייחס לצמחים שונים, אך לכלול ברשימת הצמחים הנלמדים את הצמחים הסודניים המוזכרים לעיל.
בהמשך ניתן לבדוק בספרות המקצועית מהי מפת התפוצה של הצמחים שהוגדרו, ולהסיק כי נחל דוד מהווה בית גידול ייחודי לצמחים סודניים, שאינם מצויים במקומות אחרים בארץ ישראל.​​​לנוכח הממצא הבוטני, יבחנו התלמידים את מאפייניו הא-ביוטיים של בית הגידול.
יש לערוך מדידות בשטח, ולהיעזר במפות אקלים או בנתוני אקלים רב שנתיים, לשם השלמה. ניתן להתייחס למדדים כגון:

  • טמפרטורה
  • רוח
  • לחות
  • מסלע
  • קרקע
  • מיקום טופוגרפי
  • מים

ניתן להגיע למסקנה כי בית הגידול בנחל דוד מתאפיין בטמפרטורות גבוהות, ביציבות יחסית של הטמפרטורות ובמים בכמות גדולה ובאיכות טובה.
בהשוואת ממצאים אלה להגדרות האזורים הפיטו-גיאוגרפיים ניתן להסיק שנחל דוד שייך לאזור הסודני המתאפיין בקיץ חם וגשום וחורף שחון, ולא לאזור המדברי כפי שניתן להניח בשל המיקום במדבר יהודה.