לומדים מדעי הטבע - חיגור צומח בשמורת החולה

02.06.2015

שם השיעור: חיגור צומח בשמורת החולה

חיגור צומח פטל קדוש וקנה מצוי

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים

חיגור: קשרי גומלין במערכת אקולוגית

תופעה הממחישה את הנושא

בשמורה שיטחי ביצה בהם מתקיימות חברות צמחים ביצתיות, הצומחות בחגורות זו בהמשך לזו, בהתאם למידת האור ולטיב הקרקע בכל חגורה. במרכז הביצה צומחים גומא הפפירוס, שנית גדולה וסירפד החולה. בגבול האגם והביצה חברת צומח גדות הכוללת קנה מצוי, אשל הירדן, פטל קדוש וערבה מחודדת. בנוסף, בבריכות קטנות, צומחים צמחי מים כמו הנימפיאה הלבנה, שהושבה לשמורה, נופר צהוב ואיריס ענף.

הצעה לפעילות תלמידים

זיהוי והגדרה של מיני צמחים, באמצעות מגדיר, המצויים בכל אחת מחגורות הגידול: בביצה, בגבול הביצה ובבריכות קטנות. ניתן לתת לתלמידים כרטיס זהות של צמח, הכולל תמונה והגדרה, ועליהם יהיה לזהותו ולהגדיר את מיקומו.
את המתקדמים יותר ניתן להנחות להגדיר בעצמם את הצמחים ולהכין לכל צמח כרטיס זיהוי.
בהמשך, עליהם לציין את מיקום הצמח בציור או במפה של השמורה, ואף לזהות כי ההבדל במיקום בין הצמחים חוזר על עצמו בחלקי השמורה השונים.
בפעילות חקר משלימה יחפשו התלמידים אחר התכונות הא-ביוטיות של שלושת בתי הגידול:

  • מיקום ביחס לביצה
  • כמות אור
  • ותכונות הקרקע