לומדים מדעי הטבע - מים בשמורת טבע עין גדי - נחל דוד

07/07/2015

שם השיעור: מקווה מים בעין גדי כבית גידול

שערות שולמית
שערות שולמית

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים

מים: המים כסביבת חיים

תופעה הממחישה את הנושא

בנחל דוד יש זרימה של מים באיכות גבוהה בכל השנה. ליד המפל, כמו גם לאורך הנחל, נוצרו ברכות איגום קטנות בהם עולם של צומח ובעלי חיים.

בין הצמחים:

  • טחבים
  • שרכים כמו שערות שולמית
  • עב קנה וקנה סוכר גדול

בין החיות:

  • שפירית
  • שחריר הנחלים
  • סרטן הנחלים ודו חיים​

הצעה לפעילות תלמידים

התלמידים יבחנו את הצמחים ובעלי החיים המוזכרים לעיל. ראשית יש להגדירם באמצעות מגדירים מתאימים. ניתן לבדוק את החיים בגוף המים באמצעות דגימות מים שיועברו דרך נפה, או להתבונן בדגימה במיקרוסקופ שדה.
בהמשך ניתן להכין לכל ייצור דף זהות הכולל תמונה או איור ומאפיינים עיקריים. לצמחים יש להוסיף מיקום ביחס למים: בגוף המים, בשולי הבריכה או בנתיב טפטוף וזרימה.
ניתן לערוך מיפוי של הצמחים בחגורות סביב מקווה המים.לבעלי החיים יש לקבוע את מיקומם ופעילותם: בתוך גוף המים, על גבי המים, באוויר מעל המים או בין הצמחים הסמוכים למים.
לאחר פעילות ההגדרה, ניתן לחקור את המאפיינים הא-ביוטיים של בית הגידול.
בין השאר:

  • גודל הבריכה
  • עכירות המים
  • טמפרטורת המים
  • ומהירות זרימה

בהתאם לרמת התלמידים ניתן לחקור מאפיינים כימיים של גוף המים. בהמשך ניתן להסיק מסקנות לגבי ההתאמה בין הצמחים ובעלי החיים לבין התנאים בבית הגידול.
כמו כן, ניתן לערוך השוואה בין שני בתי גידול כגון מים עומדים בבריכה מול מים זורמים באפיק ולעומת מים מטפטפים על גבי הסלע.