לומדים מדעי טבע בעיינות צוקים - חיגור צומח

10/08/2015

שם השיעור: חיגור צומח בשמורת טבע עיינות צוקים

אשלים בשמורת עיינות צוקים
אשלים בשמורת עיינות צוקים

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים

חיגור: קשרי גומלין במערכת אקולוגית

תופעה הממחישה את הנושא

בשמורה ארבע חגורות צומח לפי זמינות מים: חגורת מלוח קיפח וימלוח פגום, חגורה יבשתית הניזונה ממי נגר עילי. חגורת אשל היאור ואשל מרובע, חגורה זו קרובה למי המעיינות. חגורת קנה מצוי, סמר חד וסוף מצוי המצויה על מי המעיינות וחגורת סמר חד ובן מלח מכחיל, הנמצאת בשוליים המזרחיים של השמורה באזור המלוח.

הצעה לפעילות תלמידים

התלמידים יזהו ויגדירו מיני צמחים, באמצעות מגדיר, המצויים בכל אחת מחגורות הגידול: באזור היבש, בקרבת המעיינות, במי המעיינות ובאזור המלוח.

ניתן להשתמש במגדיר או בכרטיסיות זהות שהוכנו מראש, בהתאם לרמת התלמידים.

כמו כן, עליהם להכין חתך צומח, באמצעות תרשים או מפה של השמורה, ולציין את מקומו של כל צמח ביחס לקו המים, ממערב למזרח.

בפעילות חקר משלימה יגדירו התלמידים את המאפיינים הא-ביוטים של בתי הגידול:

  • מיקום
  • זמינות מים
  • תכונות קרקע
  • כמות אור

בנוסף ניתן לחקור מספר התאמות בין התנאים הא-ביוטים לבין הביוטיים בשמורה. למשל, קיומן של שערות על עלי הצמחים, המגנות על הפיניות מפני התייבשות; הבדלים בין עלי קיץ לבין עלי חורף, בהתאם לכמות המים הזמינים; גבעולים ירוקים, או עלים צרים, המחליפים את העלים הרחבים שבהם שטח הפנים גדול ועוד.