לומדים מדע וטכנולוגיה בגן לאומי בית גוברין

10/08/2015

שם השיעור: ניצול תכונות הסלעים בידי האדם לחציבת מערות לשימושים מגוונים במרשה

חדר חצוב בקירטון מוגן בגג נארי - גן לאומי בית גוברין
חדר חצוב בקירטון מוגן בגג נארי - גן לאומי בית גוברין

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים:

תכונות סלעים ושימושי האדם במשאבי טבע

תופעה הממחישה את הנושא:

באתר מאות מערות אשר נחצבו בהתאמה לשימושים שונים: קבורה, מחצבות חומר בנייה, חללי אכסון, בורות מים, מתקני חקלאות ועוד.

הצעה לפעילות תלמידים:

בכל אחת מהמערות הרבות ניתן לחקור ולזהות את שני סוגי הסלעים הבונים את שפלת יהודה:
בשכבה התחתונה סלע קרטון, שתכונותיו: צבע לבן, רך מאוד ונחרץ בציפורן, תוסס היטב בחומצה מלחית, ונמצא בשכבה עבה במיוחד.

בשכבה העליונה סלע נארי, שתכונותיו: צבע אפור, קשה ואינו נחרץ בציפורן אך נחרץ בברזל, תוסס בחומצה מלחית ונמצא בשכבה בעובי של עד מטר.
חציבה בצורת הפעמונים תואמת את תכונות הסלעים: חציבה של חור כניסה קטן בשכבת הנארי הקשה, וחציבה הולכת ומתרחבת בקרטון הרך. כמו כן, הנארי הקשה נותר כגג המגן על החלל הפנימי.
כל המערות נחצבו על פי דגם זה, אולם מבניהן שונה בהתאם לשימושים שונים. ניתן לערוך סקר של תכונות כל מערה: צורה, גודל, תוספות (כגון טיח) ועוד, והתאמת כל מערה לשימוש הנבדל שנעשה בה.