לומדים מדע וטכנולוגיה בגן לאומי ירקון

20/09/2016

שם השיעור: גופי מים במעיינות הירקון

בריכת הנופרים באפיק הירקון
בריכת הנופרים באפיק הירקון

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים:

הידרוספירה, גוף מים, מי תהום, מעיין,

תופעה הממחישה את הנושא:

מעיינות הנובעים בגן נאגמים בשטח הביצתי, שמפלס המים בו תלוי בעונות השנה ובאגם מלאכותי, ומשם זורמים מערבה באפיק נחל הירקון.

הצעה לפעילות תלמידים:

התלמידים יחקרו את תכונות ומאפייני גופי המים העיקריים בשמורה: מים זורמים באפיק הירקון ומים הנאגמים בביצה המרכזית, באגם המלאכותי ובבריכות קטנות בחלקים מאפיק הנחל. הבדיקות ימחישו את המונח 'גוף מים' כתווך בפני עצמו (בדומה לקרקע) ולא רק כגורם מסייע לחיים. הבדיקות יהיו בהתאם לרמת התלמידים וביניהן: תכונות נופיות: מראה כללי, גודל, עומק, מהירות זרימה, חומרים בקרקעית ובגדות; תכונות א-ביוטיות: צבע, עכירות, חמצן מומס, מליחות, ריח, ph. תכונות ביוטיות: סוגי צמחים בגוף המים ובשוליו, סוגי בעלי חיים בגוף המים ובגדות.

בהמשך יזהו התלמידים קשרים בין תכונות גוף המים. למשל, קשר בין מהירות הזרימה לבין כמות החמצן המומס במים לבין כמות האורגניזמים במים. כמו כן, ניתן לערוך השוואה – אם מבקרים במקום מספר פעמים – במפלס המים באגם הטבעי והמלאכותי שבאזור הנביעה. האגם הטבעי מקבל את מימיו ממעיינות הנובעים בו, והמים בו הם למעשה מי תהום הנחשפים על פני השטח. האגם המלאכותי מקבל את מימיו ממקור חיצוני. בהתאם, מפלס המים הטבעי משתנה במהלך השנה, בהתאם לכמות הגשם ולהיקף השאיבה של המים לצורכי האדם.