לומדים מדע וטכנולוגיה בגן לאומי ציפורי

25/09/2016

שם השיעור: מפעל המים בציפורי

גן לאומי ציפורי
zipori, דורון ניסים

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים:

מערכות מים, מערכות טכנולוגיות, יישום ידע מדעי

תופעה הממחישה את הנושא:

מאגר המים הכולל תעלות הזנה, בור שיקוע לסחף, חלל המאגר המנצל קו מגע בין סוגי סלעים, טיח לאיטום, מערכת בריכות ביישוב

הצעה לפעילות תלמידים:

בטרם הגעה למפעל המים ראוי להצביע על מיקום עיינות ציפורי ולבקר באחד מאתרי החפירה בהם נתגלה בור מים. בקרבת המאגר התלמידים יצפו אל הנוף ובאמצעות השוואת מפה לשטח יאתרו את מיקום עינות ציפורי, הנמוכות ממיקום היישוב, ומיקום עיינות משהד, הגבוהות טופוגרפית מציפורי. עליהם להסיק כי עם הגידול באוכלוסיית ציפורי היה צורך באספקת מים סדירה יותר מאשר שימוש בבורות מים לאיסוף מי גשם או בהובלת מים בעליה מעינות ציפורי. הפתרון, כפי שאפשר לעקוב אחריו במפה, הוא בהזרמת מים במורד מעיינות משהד.

בהמשך יסקרו התלמידים את מערכת המים לכל חלקיה: התעלות, בור השיקוע, המאגר המטויח והתעלות אל הבריכה שבקרבת מרכז היישוב העתיק. התלמידים יגדירו את הסלעים, למשל במפולת הסלעים שביציאה מהמאגר. ניתן להבחין בסלע הרך שבו נחצב המאגר ובסלע הקשה שמשמש כגג טבעי למאגר. לסיכום ניתן לנתח את המערכת הטכנולוגית: הצורך (אספקת מים) ההיבטים המדעיים (זרימת מים בכוח הכבידה ותכונות הסלעים) ואת הפתרון הטכנולוגי (תעלה, אמה, נקבה, מאגר, בריכה).