לומדים מדע וטכנולוגיה בגן לאומי קומראן

13/09/2016

שם השיעור: מערכת מים לשימוש האדם בתנאי מדבר בישוב קומראן

אמת מים בתוך העיר קומראן
אמת מים בתוך העיר קומראן

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים:

שימושי האדם במשאבי טבע

תופעה הממחישה את הנושא:

בשרידי הישוב ניתן לזהות מערכת לאיסוף מי שיטפונות ובורות לאגירת המים.

הצעה לפעילות תלמידים:

התלמידים יסקרו את שטח היישוב ויציינו על גבי תרשים או מפה אילמת של האתר את מתקני המים השונים: בורות, מקוואות, תעלות ועוד. התמונה הסופית תצביע על יישוב שבו היה צורך גדול במים לשימושים שונים. לנוכח המיקום המדברי, נשאלת השאלה מאיפה נלקחו המים הרבים.

בעזרת מפה ניתן לזהות את אגן הניקוז של נחל קומראן. יש להוסיף מידע כי בנחל זורמים מים במשטר של שיטפונות, לאחר אירועי גשם. מכאן ניתן לחקור כיצד נוצלו מי השיטפונות לצורכי האדם: נקודת הטיית המים מערוץ נחל קומראן, אמה שנמשכת מזרחה בשיפוע מתון שיאפשר את זרימת המים, נקודת הכניסה של האמה לעיר והחיבור לבורות האגירה.