לומדים מדע וטכנולוגיה בגן לאומי קריית פארק הרמון

21/09/2016

שם השיעור: מדידת זמן בשעון השמש במרכז המבקרים רמון

שעון השמש במרכז המבקרים רמון
שעון השמש במרכז המבקרים רמון

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים:

מבנה ותופעות של מערכת השמש

תופעה הממחישה את הנושא:

על גג מרכז המבקרים בנוי שעון שמש מדעי. זהו שעון שמש היקפי, במובן זה שלוח השעון (העשוי פליז) מוקף בטבעות המיועדות להסביר תופעות שונות בגיאומטריה ובאסטרונומיה של כדור הארץ והשמש. השעון משמש לא רק לקריאת זמן מדוייקת, אלא להבנת תנועת כדור הארץ סביב עצמו וסביב השמש במשך עונות השנה.

הצעה לפעילות תלמידים:

התלמידים יזהו בשעון השמש את ה"מחוג" ואת השעות ויקראו את השעה הנוכחית לפי נפילת הצל על השעה. התלמידים יבחינו כי השעות המוצגות הן שעות היום בלבד, מזריחה עד שקיעה. בבדיקה מול שעון מחוגים נימצא הפרש של מספר דקות בין זמן השמש לבין הזמן המקומי. לפי הנחיות ומדידות על הלוח ניתן לקבוע את הזמן המקומי.

בנוסף ניתן לזהות את זווית הנטייה של כדור הארץ מול השמש לפי עונות השנה, בשני צידי לוח השעון מצויינות המעלות של זווית נטיית השמש יחסית לקו המשווה. ניתן להבחין בקשר שבין זווית הנטייה של כדור הארץ מול השמש לבין אורך היום, ולזהות את היום הארוך בשנה, היום הקצר וימי השוויון על פני הלוח.​