לומדים מדע וטכנולוגיה בגן לאומי תל חצור-שימוש במשאבים טבעיים בתקופות קדומות

14/07/2015

שם השיעור: שימושי האדם במשאבים טבעיים בתל חצור בתקופות קדומות

שימוש בסלעים שונים לבנייה-תל חצור
שימוש בסלעים שונים לבנייה-תל חצור

​​המושג או הנושא מתוכנית הלימודים

תכונות סלעים ושימושי האדם במשאבי טבע​

תופעה הממחישה את הנושא

באתר שרידי בנייה ותרבות אנושית מהעת העתיקה. הבניה נעשתה מחומרים המצויים בסביבה הקרובה, תוך ניצול תכונות החומר בהתאם לשימושים.
לדוגמה: גיר דולומיט שימש לבנייה ונראה בשער שלמה, בחומה ההיקפית ובקירות המבנים.
האבנים, חלקן מסותתות וחלקן לא, בהתאם למידת הפאר שביקשו ליצור. בזלת, סלע קשה במיוחד, נראה בכלים שונים, בעיקר כלי טחינה, וכן כמסד לתמיכה בקיר אבני הגיר וכחוליות הבסיס של עמודים.
לבני בוץ נראות בארמון הכנעני, וכן גם עץ. אלה ניכרים היטב בשחזור. חומרים אלה קלים לעיבוד בטכנולוגיות פשוטות. חלוקי נחל, שהם סלעים משויפים באופן טבעי, שימשו לריצוף הרחובות.

הצעה לפעילות תלמידים

מתוך המצאי המתואר לעיל, התלמידים יחקרו את תכונותיו של כל חומר ויגדירו אותו במאפיינים כגון:

  • צבע
  • קושי
  • מירקם
  • פני-שטח
  • ופעולות שיש לבצע לעיבוד החומר

ניתן להכין 'מגדיר' חומרים טבעיים בשימוש בחצור העתיקה.
​בהמשך, יבחנו התלמידים את השימוש שנעשה בכל חומר ויעמדו על הקשר בין תכונות החומר לבין שימושי האדם.