לומדים מדע וטכנולוגיה בחוף בית ינאי

10/08/2015

שם השיעור: גופי מים ומעורבות האדם בחוף בית ינאי

נחל אלכסנדר באזור החולות
נחל אלכסנדר באזור החולות

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים

גוף מים ומעורבות האדם במערכות אקולוגיות

תופעה הממחישה את הנושא

בחוף בית ינאי מספר גופי מים נבדלים:

  • מי ים בתנועה באזור הגלי
  • מי תהום גבוהים בחולות
  • מים זורמים בנחל אלכסנדר

הצעה לפעילות תלמידים

התלמידים יחקרו את תכונות גוף המים בהשוואה בין שלוש תחנות, כמפורט לעיל.

בהתאם לרמת הלימוד ניתן להגדיר מאפיינים כגון :

  • צבע
  • טמפרטורה
  • מהירות זרימה
  • עכירות
  • מליחות
  • נוכחות חומרים שונים
  • ומדידות פיזיקליות וכימיות

כמו כן יש להגדיר את מקור המים לכל גוף מים ואת התנאים הסובבים כגון קרקע וטופוגרפיה. ההשוואה תמחיש את המונח 'גוף מים' כתווך, מרחב או תשתית, המהווה גם בית גידול, ואת המגוון הרב של תכונות שיש לגופי המים, בדומה לאבחנה בין סוגי קרקעות שונים.

בהמשך ניתן לזהות בעזרת מגדירים מתאימים את הצומח ואת החי בכל אחד מגופי המים. ניתן לקשור בין ההבדלים הפיזיים שהוגדרו לעיל, להבדלים הביוטיים.

במיוחד יבלוט ההבדל במליחות המים ובעוצמת זרימתם. נושא נוסף לבדיקה הוא מעורבות האדם, המנצל את המים לצרכיו השונים.

כל אחד מגופי המים נפגע מפעילות האדם. למשל, שאיבת המים במקורם, גורמת לצמצום כמות המים הזורמת בנחל, ולירידת מפלס מי התהום; הזרמת שפכים לנחל גורמת להרס בתי הגידול בנחל ובשפך הים; השלכת פסולת בחוף (זה או אחר) גורמת לזיהום החוף ועוד.

ניתן לאסוף דוגמאות של חומרים שגלי הים פולטים אל החוף, ולמיינם לחומרים טבעיים ולחומרים מעשי ידי האדם, שהושלכו כפסולת.