לומדים מדע וטכנולוגיה בשמורת טבע נחל המערות

11/08/2015

שם השיעור: יחסי גומלין בין אדם לסביבה בעבר הרחוק בנחל המערות

תצוגה של אורח חיוו של האדם הפרה-היסטורי במערת הגמל
תצוגה של אורח חיוו של האדם הפרה-היסטורי במערת הגמל

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים:

יחסי גומלין בין אדם לסביבה בעבר הרחוק

תופעה הממחישה את הנושא:

בתצפית ממעלה השביל בנחל המערות ניתן לזהות את הסביבה הקרובה: מורדות הכרמל, מישור החוף והים התיכון. במערת הגמל תצוגה הממחישה את אורח חייו של האדם הפרהיסטורי ושימושיו בסביבה הטבעית למגורים, מזון וחומרי גלם להכנת כלים. במערת הנחל מוקרן סרט הממחיש היבטים נוספים של חיי האדם הפרהיסטורי כחלק מהסביבה הטבעית.

הצעה לפעילות תלמידים:

מומלץ לפתוח בתצפית אל הסביבה ולהעלות השערות לגבי המצאי הטבעי בנוף הנראה, שיכול לשמש את האדם.

ניתן לערוך טבלה של פרטים בנוף ושימושים אפשריים. למשל: מערה כמקום מוגן משמש, גשם, רוח ואויבים; צמחים כמזון ולמדורות; מים לשתיה ולרחצה; בעלי חיים כמזון ולעורות; סלעים לייצור כלים. בהמשך ניתן לצפות בתצוגה במערת הגמל, לבחון ולהשלים את הטבלה מבחינת החומרים מן הסביבה והשימושים השונים.
ניתן לצפות בסרט המוקרן במערה על חיי היומיום של האדם הפרהיסטורי. ניתן להפיק מהסרט דוגמאות נוספות של חומרים מהסביבה ושימושי האדם. לבסוף ניתן לדון או להציע מסקנות לגבי הקשרים בין האדם לסביבה: עד כמה האדם היה מושפע מהסביבה ועד כמה הוא השפיע עליה – בהשוואה להיום. למשל, האדם הפרהיסטורי היה חשוף למזג האוויר כמעט לחלוטין, בעוד כיום יש לרשותנו מזגנים ותנורים. האדם הפרהיסטורי השאיר אחריו מעט מאוד שאריות, בעוד כיום אנו מייצרים כמויות גדולות של פסולת.