לומדים מדע וטכנולוגיה בשמורת טבע נחל עמוד

15/07/2015

שם השיעור: מערכות מים בנחל עמוד לצרכי תעשיה וחקלאות בתקופות שונות

מזרקה הפועלת על פי חוק כלים שלובים​
מזרקה הפועלת על פי חוק כלים שלובים​

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים

מערכת המים כמענה לצורך ושימושי האדם במשאבי טבע​

תופעה הממחישה את הנושא

בנחל עמוד ובנחל מירון זורמים מים בכל ימות השנה. בשמורה שוחזר בוסתן פרי, ושוקמה בו מערכת ההשקיה, הכוללת תעלות מים ומזרקה הפועלת על עקרון הכלים השלובים. בנחל עמוד יש שרידים של טחנות קמח ומבטשות (מתקנים לעיבוד צמר) שהופעלו בכוח המים הזורמים.

הצעה לפעילות תלמידים

התלמידים יסקרו את חלקי מערכת ההשקיה, לאורך שביל ההליכה. עליהם לזהות את מקור המים (עין יקים), את התעלות המובילות את המים במורד (בכוח הכבידה) אל השטחים החקלאיים, את קירות הטראסות היוצרות שטחים מישוריים לעיבוד חקלאי במורד המשופע ואת המזרקה.
ניתן להציג שאלות חשיבה כגון – כיצד ניתן להשקות שטחים שהם מעל הגובה הטופוגרפי של המעיין, וכן לבקש מהתלמידים לנסח את מערכת התיכון: הצורך, החוק המדעי והפתרון הטכנולוגי.
ניתוח דומה באמצעות חקירה בשטח ניתן לעשות למערכות מים נוספות בשמורה ובהן: טחנות הקמח והמבטשות.
כמו כן, ניתן להצביע בנוף על היישוב העתיק בצפת, ולבקש מהתלמידים להסיק על הקשר בין התפתחות היישוב לבין מפעלי המים בנחל.