לומדים מדע וטכנולוגיה בשמורת טבע נחל תנינים

11/08/2015

שם השיעור: מערכת טכנולוגית לאיגום מים בנחל תנינים

האגם המשוחזר וברקע קיר הסכר המערבי
האגם המשוחזר וברקע קיר הסכר המערבי

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים

מערכת המים כמענה לצורך ושימושי האדם במשאבי טבע

תופעה הממחישה את הנושא

בשמורה ניתן לזהות את קיר הסכר המערבי, האוצר את אפיקי הנחלים עדה ותנינים, ויוצר אגם מוגבה. בחלקו הדרומי של האגם ניתן לזהות את התעלה שנחצבה בסלע, שבה זרמו המים דרומה עד קיסריה.

הצעה לפעילות תלמידים

בניתוח מפה ובתצפית ניתן לעמוד על מקומם של אפיקי הנחלים: עדה ותנינים, וכן על הפער הקיים ברכס הכורכר שדרכו הם זרמו לים.

בהמשך ניתן לסקור את חלקי המערכת ולהשלים איור שלה: הסכר המערבי הסוגר את הפער ברכס הכורכר, האגם הנוצר מאחורי הקיר, דלתות העץ המאפשרות לשלוט בגובה פני המים באגם והתעלה הבנויה והחצובה המוליכה את מי האגם המוגבהים לכיוון קיסריה.

שתי מערכות טכנולוגיות נוספות נשענות על קיר הסכר העתיק, גם לאחר שלא היה עוד צורך בהזרמת מים לקיסריה.

טחנות קמח מהתקופה הביזנטית, המופעלות בתעלות מים הזורמים במורד ממערב לסכר, וטחנות הקמח מהתקופה העותומנית, המופעלות במגלשים היורדים ישירות מהסכר.​