לומדים מדע וטכנולוגיה בשמורת טבע עיינות צוקים

07/07/2015

שם השיעור: מערכת מים לשימוש האדם בעיינות צוקים

מבנה התעשייה ושרידי מתקני המים
מבנה התעשייה ושרידי מתקני המים

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים

מערכת מים כמענה לצורך ושימושי האדם​

תופעה הממחישה את הנושא

בשמורה מבנה כפרי, חווה חקלאית מראשית התקופה הרומית. באתר שרידים של תעלות מים מטויחות, מתקן תעשייתי בו בריכות מים ובריכות טהרה בצמוד למבנה.​

הצעה לפעילות תלמידים

התלמידים יזהו בשטח החווה עדויות למתקנים לשימושי מים: אמות מים, ברכות איגום, מקווה קטן אליו יורדים במדרגות. לאחר הזיהוי ישרטטו את המערכות של המים וינסו לשער מהיכן הגיעו המים. היום אין במקום מים מכיוון שבשל ירידת מפלס ים המלח, מיקום הנביעות נדד מזרחה.
לנוכח המצאי ניתן להעלות שאלות לגבי תושבי המקום, זהותם ומטרתם. מקווה הטהרה מעיד על יהדותם של אנשי המקום, אשר הפיקו תוצר מסוים במתקן החקלאי. יתכן כי היה זה שמן אפרסמון או דבש תמרים.
ניתן להראות את הקשר בין החווה לבין הישוב היהודי בקומראן. ייתכן שהחווה הייתה חלק מהמערך החקלאי של קומראן, ובמרד היהודים ברומאים, כאשר נהרסה העיר קומראן, נעזבה גם החווה וחדלו להשתמש במתקני המים.
בנוסף, ניתן לערוך סיור בחלק קולט קהל של השמורה ולזהות את ניצול מי המעיינות בהווה לצורכי נופש ותיירות.