לומדים מדע וטכנולוגיה בשמורת טבע עין אפק - גופי מים

25/09/2016

שם השיעור: גופי מים בשמורת עין אפק

בריכת מים טבעית בעין אפק
בריכת מים טבעית בעין אפק

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים:

הידרוספירה, גוף מים, מי תהום, מעיין,

תופעה הממחישה את הנושא:

מעיינות עין אפק, הנובעים באתר, זורמים במספר פלגי מים ונאגמים בבריכות.

הצעה לפעילות תלמידים:

התלמידים יחקרו את תכונות ומאפייני גופי המים העיקריים בשמורה: מים זורמים באפיק נחל נעמן ומים הנאגמים בבריכה המרכזית. הבדיקות ימחישו את המונח 'גוף מים' כתווך בפני עצמו (בדומה לקרקע) ולא רק כגורם מסייע לחיים. הבדיקות תהיינה בהתאם לרמת התלמידים וביניהן: תכונות נופיות: מראה כללי, גודל, עומק, מהירות זרימה, חומרים בקרקעית ובגדות; תכונות א-ביוטיות: צבע, עכירות, חמצן מומס, ריח, מליחות, ph. תכונות ביוטיות: סוגי צמחים בגוף המים ובשוליו, סוגי בעלי חיים בגוף המים ובגדות.

בהמשך יזהו התלמידים קשרים בין תכונות גוף המים. למשל, קשר בין מהירות הזרימה לבין כמות החמצן המומס במים לבין כמות האורגניזמים במים. כמו כן, ניתן לערוך השוואה בין הבריכות בשמורה, המקבלות את מימיהן מנביעות פנימיות והן למעשה מי תהום הנחשפים על פני השטח, לבין בריכות הדגים, מעשי ידי האדם, שמצפון לשמורה, אשר מקבלות מים ממקור חיצוני (ברז) והן אטומות בקרקעיתן. אם נחפור בור בצד בריכת הדגים, הקרקע תהייה יבשה, ואילו אם נחפור בור לצד הבריכות בשמורה נגיע למפלס המים של מי התהום המזין את הבריכות.