לומדים מדע וטכנולוגיה בשמורת טבע עין אפק

20/09/2016

שם השיעור: טחנת הקמח בעין אפק

מבנה טחנת הקמח בעין אפק
מבנה טחנת הקמח בעין אפק

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים:

מערכת טכנולוגית, תיכוּן מערכת, אנרגיה,

תופעה הממחישה את הנושא:

טחנת הקמח, שנבנתה בתקופה הצלבנית ושוכללה בתקופת השלטון העותומני, היא מערכת פשוטה למדי, הכוללת מתקן להעברת האנרגיה המופקת מזרימת המים, ומתקן לעיבוד חומר הגלם – טחינת גרעיני החיטה לקמח.

הצעה לפעילות תלמידים:

התלמידים יסיירו, בצוותים, בארבע תחנות לאורך מסלול התיכון של טחנת הקמח. בכל תחנה עליהם לזהות את חלקי המערכת ולהשלימם על גבי שרטוט. התחנות הן: 1. הסכר – בהליכה לאורך הקיר ובמיפוי מיקומו ביחס למעיינות, ניתן להבין את תפקידו באיגום המים והעלאת גובה המפלס. 2. המשפך – אליו זרמו המים מהסכר ותפקידו להגביר את עוצמת הזרימה על ידי הצרת פתח המעבר. 3. גלגל הכפות ממתכת, שהסתובב לנוכח המים הזורמים, ומערכת הטיית המים חזרה לאפיק הנחל. 4. הקומה השניה שאליה עולה הציר המסתובב, ובה נוצל הכוח לסיבוב אבני הטחינה של גרעיני החיטה לקמח.

לאחר זיהוי שלבי העברת האנרגיה במערכת, ישרטטו התלמידים את המערכת כולה ברצף אחד. ניתן לעמוד על היקף העבודה שנעשתה בטחנה לנוכח מספר המשפכים. כמו כן, ניתן לערוך תצפית מגג טחנת הקמח ולזהות את מרחבי עמק עכו ששימש כשטח הגידול של החיטה, ואת העיר עכו וסביבותיה ששימשו כצרכני התוצרת של הטחנה.