לומדים מדע וטכנולוגיה בשמורת טבע עין גדי - נחל ערוגות

07/07/2015

שם השיעור: מערכת המים לשימוש האדם בנחל ערוגות

אמת מים אשר הובילה מים לברכה
אמת מים אשר הובילה מים לברכה

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים

מערכת המים כמענה לצורך ושימושי האדם במשאבי טבע​

תופעה הממחישה את הנושא

כ 200 מטר ממזרח לשער הכניסה ישנה התרחבות של השביל הנראית כרחבת תצפית. זהו למעשה שריד של בריכת אגירה של מים. ניתן לזהות את סימני הטיח ואת צורת הריבוע של הבריכה.ממזרח לתופעה זו, במקום בו השביל יוצא מהמעוק, ניתן לזהות שרידים של אמת מים מטויחת.​

הצעה לפעילות תלמידים

התלמידים יחפשו בשטח שרידים של תופעות מעשי ידי האדם. לאחר הזיהוי עליהם לערוך שרטוט של המערכת: ערוץ הנחל, התעלה והבריכה. לנוכח שתי תופעות אלה ניתן להעלות שאלות לגבי זהות האנשים שבנו את התעלה והבריכה ולגבי מטרתם.
ניתן להזכיר את הפסוק: "חצצון תמר היא עין גדי" (דברי הימים ב כ 2). במבט מהבריכה לכיוון מזרח נראה את מטעי התמרים שלחוף ים המלח. המסקנה היא שבעבר חיו פה אנשים, אשר תפסו חלק מהמים והעבירו אותם במערכת תעלות ובריכות לצורך השקיית שדותיהם.
ניתן להעלות שאלה, מדוע מערכת ההטיה של המים תופסת רק את שולי ערוץ הזרימה, ומדוע לא הוקם במקום סכר לרוחב הערוץ. התשובה קשורה למשטר הזרימה (ראו שיעור בנושא זה) בנחל. שיטפונות הזורמים בנחל היו מפרקים את הסכר ולכן אין אפשרות לתפוס את כל המים, אלא רק ליצור תעלת הטיה עם כיוון הזרימה ובשוליה. בנוסף ניתן להצביע על צינור המים העולה מנחל ערוגות לקיבוץ עין גדי שעל השלוחה מדרום
גם כיום נתפסים חלק ממי נחל ערוגות לשימוש האדם. המים אינם רק לשימוש מקומי של התושבים, אלא נמכרים בבקבוקים.
ניתן לעורר שאלה לגבי הצורך לשמור מים גם לנחלים, בצד שימושי האדם.