לומדים מקרא בגן לאומי תל ערד - יישוב בתקופה הכנענית

25/09/2016

שם השיעור: היישוב בתל ערד בתקופה הכנענית

רחוב ובתי מגורים בעיר הכנענית
רחוב ובתי מגורים בעיר הכנענית

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים:

כיבוש הארץ – המלחמה בערד (במדבר כ"א 1)

תופעה הממחישה את הנושא:

עיר גדולה מהתקופה הכנענית, הכוללת רחובות, חומה מקיפה ומאגר מים גדול, המעידים על תכנון עירוני ועל שלטון חזק ומאורגן של מלך ערד.

הצעה לפעילות תלמידים:

התלמידים יסקרו את העיר הכנענית בעזרת מפה. ניתן לחלק מפה אילמת, עליה יסמנו התלמידים את הממצאים, או לחלק תרשים של המקום, שבעזרתו יגיעו התלמידים לכל אחד מחלקי האתר. עליהם לזהות את חומות העיר, רחובות ומבני מגורים, באר המים ואזור המקדשים והפולחן. על יסוד פעילות זו יסיקו התלמידים על גודלה של העיר ומידת התכנון שלה, דברים המעידים על שלטון חזק ומסודר.

בתצפית, ובעזרת מפה, אפשר לזהות את כיוון ההתקדמות של שבטי ישראל מהמדבר לכיוון הארץ הנושבת. יש להקריא לתלמידים את סיפור המלחמה בערד (במדבר כ"א 1), ולנתחו בהתאם לנוף הנראה: מלך ערד יושב הנגב, עצר את בני ישראל בניסיונם לחדור לארץ ישראל מדרום. לנוכח העיר המאורגנת, ניתן להבין את כשלון בני ישראל לחדור לארץ באזור זה.