לומדים מקרא בגן לאומי תל ערד

25/09/2016

שם השיעור: מצודה ומקדש מתקופת המקרא בתל ערד

המקדש בתל ערד
המקדש בתל ערד, המקדש בתל ערד

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים:

מצודה, מקדש, פולחן, תקופת ההתנחלות ותקופת המלכים

תופעה הממחישה את הנושא:

מצודה (בת מספר שלבי בנייה) מתקופת המקרא ובה: שער, חומה, בתי מגורים, מחסנים ומקדש. המקדש בנוי מחצר, אולם רחב (היכל) ואולם קטן ששימש כקודש הקודשים (דביר) והוא מהווה מהדורה מוקטנת של מקדש שלמה המלך בירושלים. בדביר נמצאה מצבת אבן צבועה באדום. בחצר שמחוץ להיכל נמצא מזבח.

הצעה לפעילות תלמידים:

התלמידים יסיירו במתחם המצודה ויערכו מרשם של אזורי התפקוד: חומה, בתי מגורים, מחסנים, מפעל מים והמקדש. הפירוט יהיה בהתאם לרמת התלמידים. בהמשך ניתן להציע השערות לגבי תפקיד המצודה: מרכז ציבורי של יישוב, מבצר בגבול הארץ הנושבת והנגב, תחנת מסחר ושירותי דרך ועוד. לכל הצעה צריך להציע עדויות מן השטח התומכות בה וכן עדויות הסותרות את ההצעה.

בנוסף ניתן לעמוד על תפקודו של המקדש. התלמידים ישלימו שרטוט של חלקיו על גבי מפה אילמת, או יקבלו תרשים של המבנה ויאתרו את חלקיו. ניתן לערוך השוואה בין מקדש זה לבין מקדש שלמה בירושלים המתואר במקרא וכולל גם הוא: חצר, מזבח, היכל ודביר. כמו כן, ניתן להציע כיצד השתמשו התושבים במקדש ומה כלל הפולחן. בעיקר הכוונה לריכוז האוכלוסייה יחד בהיכל, שחיטה של חיות כמנחה בפני האל וייצוג האל באמצעות מצבת האבן בתוך הדביר. לבסוף ניתן לעמוד על מאמצי מלכי ישראל לרכז את הפולחן בירושלים, כחלק ממאמץ בניית האומה: "הסיר חיזקיהו את במותיו ואת מזבחותיו, ויאמר ליהודה ולירושלים, לפני המזבח הזה תשתחוו בירושלים" (מלכים ב' י"ח 22).