ללמוד היסטוריה בבית שערים-תרבויות בתקופת המשנה והתלמוד

02/07/2015

שם השיעור: מפגש בין תרבויות בתקופת התלמוד במערות בית שערים

שיקום המנורה במערת הארונות
שיקום המנורה במערת הארונות

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים

מפגש בין תרבות יהודית והלניסטית בתקופת המשנה והתלמוד

תופעה הממחישה את הנושא

משקוף מערה 19, "מערת סוחר האריגים" (ליד שער הכניסה) ומערת הארונות הכוללת חדרי קבורה רבים, עיטורים וכתובות.

הצעה לפעילות תלמידים

התלמידים יזהו את שלושת מרכיבי העיטור על גבי משקוף מערה 19 "מערת סוחר האריגים":

  • סמל המנורה
  • כתובת ביוונית (השם סוקראטיס)
  • ראש אדם

המנורה מעידה שזהו קבר יהודי, ואילו שני המרכיבים האחרים מעידים על תרבות הלניסטית הכוללת שימוש בשפה היוונית וקישוט הנוגד את הדיברה – לא תעשה לך פסל ומסכה.
בסיור במערת הארונות, תוך חקירת הממצאים, יתגלו ממצאים דומים. למשל: ראש האל זאוס על ארון 84; ראש האלה ניקי על ארון 98; כתובת עברית הניתנת לקריאה בארון 116: "קירה מגה אשת רבי יהושע בן שלום". התלמידים יקבלו את המקור התלמודי (עבודה זרה ג' ד'): "אין אומרים נעשה מרחץ נוי לאפרודיטי אלא אומרים נעשה אפרודיטי נוי למרחץ".
מקור זה מעיד על הפרשנות שניתנה בתקופה, כך שסמלים פגאנים נתפסו כקישוט שכיח ולא כעבודה זרה.