ללמוד מדעי הטבע בשמורת טבע חי בר כרמל -התאוששות משרפה

שם השיעור: התאוששות חורש ים תיכוני לאחר שרפה בחי בר כרמל

שביל הליכה בחורש המתאושש
שביל הליכה בחורש המתאושש

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים

הפרת שווי משקל במערכת אקולוגית​

תופעה הממחישה את הנושא

שמורת חי בר כרמל ממוקמת בלב חורש ים תיכוני טבעי ובו אלון מצוי, אורן ירושלים, אלת המסטיק, לוטם שעיר ועוד. חלק מאזור זה נפגע במספר שרפות חורש בזמנים שונים. ממרפסת התצפית נפרש הר הכרמל המכוסה בחורש ים תיכוני, הנמצא בשלבים שונים של התפתחות כתוצאה מהתאוששות לאחר שריפה.

הצעה לפעילות תלמידים

התלמידים יגדירו את התנאים הא-ביוטיים בבית הגידול, בהתאם לרמתם. חלק מהמשתנים ניתן לזהות ממרפסת התצפית וחלק תוך כדי הליכה בחורש.
התלמידים יגדירו מסלע, קרקע, טמפרטורה, חשיפה לשמש, טופוגרפיה ולחות הקרקע. בהמשך יש להגדיר את התנאים הביוטיים על ידי זיהוי הצמחים במגדירים.
יש להפריד בין עצים, שיחים ועשבוניים ולזהות שניים שלושה מינים שולטים בכל קבוצה. כמו כן ניתן להתייחס לגודל הצמחים ואחוז כיסוי השטח.
לאחר היכרות עם בית הגידול ניתן לערוך השוואה בין חלקות חורש שנפגעו בשריפה לבין חלקות שלא. יש לערוך הגדרות חוזרות של התנאים הא-ביוטיים והביוטיים, ובסיכום לערוך השוואה של מגון הצומח, גודל הצמח ושטח הכיסוי בין שתי תחנות הבדיקה.
יש להציג צמחים שמתחדשים למרות השריפה לעומת צמחים שהשריפה ממיתה אותם, וכן להציג את ההבדל בין שתי תחנות הבדיקה בכל הקשור לחשיפה לשמש, דבר המקבל ביטוי בריבוי עשבוניים בחלקות המתאוששות על פני החלקות הותיקות.
המסקנה מההשוואה היא שמערכת אקולוגית אינה דבר סטטי, אלא מערכת המשתנה בתגובה לתנאים המשתנים.