ללמוד מדעי הטבע בשמורת טבע חי בר כרמל -מיון והתנהגות בעלי חיים

14/07/2015

שם השיעור: מיון בעלי חיים: עופות ויונקים, והתנהגות בחי בר כרמל

שמורת טבע חי בר כרמל
שמורת טבע חי בר כרמל

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים

מגוון בעלי חיים והתנהגות בעלי חיים​

תופעה הממחישה את הנושא

בשמורה בעלי חיים המיועדים להשבה לטבע. הם מאוכלסים בכלובי איקלום, כגון:

  • הנשרים
  • יחמור פרסי
  • אייל כרמל
  • צבי ארץ ישראלי
  • עז הבר וכבש הבר

בעלי החיים נמצאים בשטחים הדומים, עד כמה שניתן, למקום מחייתם הטבעי.

הצעה לפעילות תלמידים

התלמידים יגדירו ויאפיינו כל אחת מהחיות, בתכונות מבנה גוף כגון: גודל, כיסוי-גוף, אברי החוש, פה ואברי תנועה; ובתכונות התנהגות כגון תנועה, אכילה, משחק, מאבק ועוד.
ההיכרות והזיהוי של בעלי חיים ייעשה על ידי מגדיר המותאם לרמת התלמידים. אפשר לחלק תעודת זהות הכוללת תמונה ומאפיינים והתלמידים יתבקשו לזהותם, או לתת תמונה בלבד, והתלמידים ישלימו את המאפיינים בתצפית.
על בסיס האפיון יערכו התלמידים חלוקה של בעלי החיים למחלקות: עופות ויונקים.בנוסף ניתן לחקור את המסגרות החברתיות של בעלי החיים. האם הם חיים כבודדים, בזוגות, בלהקות, בעדרים או בהרמונות. ניתן לזהות את הפרטים שבקבוצה: זכרים, נקבות, צעירים ומבוגרים, ולהגדיר את ההבדלים ביניהם במבנה הגוף ובהתנהגות.
בכלובי היחמור הפרסי ניתן לערוך השוואה בין ההרמון שבו נמצאים שני זכרים ונקבות, לבין הרווקיה בה שוהים הזכרים האחרים. ניתן להשוות את התנהגות הנקבות לעומת הזכרים, ולשער מדוע קיימת הפרדה לשני כלובים.