ללמוד מדעי הטבע בשמורת טבע חי בר כרמל - קרניים

14/07/2015

שם השיעור: קרניים במשפחת האיילים ובמשפחת הפריים בחי בר כרמל

הרווקיה
הרווקיה

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים

בעלי חיים: התנהגות ואברי גוף​

תופעה הממחישה את הנושא

בשמורת חי בר כרמל מצויים בעלי חיים ממשפחת האיילים כמו אייל כרמל ויחמור פרסי. פרטי היחמור הפרסי מופרדים לשני כלובים: ה"רווקיה" בו מצויים הזכרים וכלוב ה"הרמון" בו מצויים הנקבות ושני זכרים שולטים. כמו כן מצויים בחי בר בעלי חיים ממשפחת הפריים כגון :

  • עז הבר
  • כבש הבר
  • וצבי ארץ-ישראלי

הצעה לפעילות תלמידים

ניתן לערוך תצפית על בעלי החיים המוזכרים משתי המשפחות ולמצוא הבדלים בין המינים ובין הפרטים (זכר ונקבה, צעיר ומבוגר) בתוך כל מין.
ניתן להתייחס למאפיינים של מבנה גוף כגון :

  • גודל
  • צבע
  • אברי חוש וקרניים

ולמאפיינים התנהגותיים כגון גודל ומבנה הקבוצה החברתית, חיזור, אכילה, התנהגות לנוכח סכנה וכדומה.
ניתן להכין לכל חיה תעודת זהות, לרבות צילום, ולאפיין תכונות משותפות לכל מין ולכל אחת משתי המשפחות הנחקרות.בהמשך ניתן לעורר שאלה לגבי ההפרדה של היחמורים לשני כלובים.
התשובה קשורה למבנה ותפקיד הקרניים, ועל כן כדאי להתחיל בהכנה של 'מגדיר קרניים' על ידי ציור והתאמה בין צורת הקרן לבין שם בעל החיים.
אם מגיעים בסוף האביב ניתן לזהות כי הקרניים של זכרי היחמורים נושרות. ניתן להסיק שקרני האיילים משמשות במאבק בין הזכרים על השליטה בנקבות.
עם סיום עונת החיזור נושרות הקרניים כי אין בהן עוד שימוש. לכן, לנקבות אין קרניים כלל. זו גם הסיבה שהיחמורים מופרדים, כדי למנוע מלחמות שליטה.