לעזור לחיות הלילה

קיפוד קטן מציץ ומחכה לחיבולנס
קיפוד קטן מציץ ומחכה לחיבולנס

בעלי החיים הליליים זקוקים לתנאי הלילה הטבעיים בכדי לשרוד.

תאורה מלאכותית, רעשים חזקים, כלי רכב מהירים – כל אלו מפריעים מאד לבעלי החיים ואף גורמים למותם לעיתים.

בעמוד הבא מופיע מבוך ובו שלושה בעלי חיים ליליים המנסים להגיע למחוז חפצם פעילות 16 – בלילה זה הטבע שלנו