יצוא למטרות מחקר

מיקרוסקופ התמונה נלקחה מתוך אתר Flickr

🔬הליך לקבלת היתר:

  1. ליצוא בע"ח (חיים) עליך להסדיר היתר החזקה באמצעות פורטל היתרים.
  2. במקביל להסדרת היתר ההחזקה, יש לשלוח בקשה מודפסת לדוא"ל import@npa.org.il  מצורף  טופס בקשה להיתר ייצוא . לבקשה יש לצרף היתר יבוא ו/או כל מסמך רלוונטי אחר ממדינת היבוא בנוסף יש לשלוח היתר מקור* של המינים.  ⚠️ במילוי הטופס יש להקפיד על ציון הכמויות ושמות מדעיים מלאים.
  3. הליך בחינת והנפקת ההיתר יארך עד לתקופה של 30 יום.
  4. קבלת היתר יצוא כרוכה בתשלום אגרה. לאחר אישור הבקשה, ישלח אליך לדוא"ל סכום האגרה ופירוט אמצעי התשלום.
  5. ההיתר תקף לחצי שנה ולמשלוח אחד בלבד.
  6. עם קבלת היתר הייצוא יש לפנות לשירותים הווטרינריים לבירור הצורך בקבלת היתר בריאות, לדוא"ל rachelaf@moag.gov.il .
  7. 48 שעות טרם המשלוח, יש לעדכן את נציג הרשות באמצעות דוא"ל או מסרון בפרטי הטיסה של המשלוח. הפרטים לתיאום מופיעים על גבי ההיתר.
  8. לאחר יצוא המשלוח/תום תוקף ההיתר, יש לדווח למחלקת היתרים בדוא"ל על הכמויות שהוצאו בפועל (גם אם ההיתר לא נוצל).

*היתר מקור – היתר פגיעה בערך טבע מוגן ו/או היתר יבוא המעידים על חוקיות החזקת חיות הבר ו/או ערך הטבע המוגן בטרם היצוא.