יבוא למטרות מחקר

מיקרוסקופ התמונה נלקחה מתוך אתר Flickr

🔬הליך להגשת בקשה:

 1. ליבוא בעלי חיים (חיים) עליכם להסדיר היתר החזקה באמצעות פורטל היתרים.
  ליבוא תוצרי חיות בר/ערכי טבע מוגנים יש לשלוח טופס בקשה להיתר ייבוא  לדוא"ל . להמשך הליך היבוא, המשך לסעיפים 3-8 מטה.
 2. במקביל להסדרת היתר החזקה, יש למלא אחר דף הנחיות ולהגיש בקשה מודפסת בהתאם, ולצרף את כל המסמכים הנדרשים כפי שמצוין בהנחיות, לדוא"ל .
  * ליבוא חסרי חוליות, דגים וצמחים אין צורך באישור מהוועדה האתית לניסויים (בסעיף 6 לדף ההנחיות).
  ליבוא דו-חיים, בנוסף לסעיפים שלעיל,  יש לעיין במסמך יבוא דו-חיים והחזקתם במוסדות אקדמאים ולמלא אחר ההוראות.
 3. הליך בחינת והנפקת ההיתר יארך עד לתקופה של 30 יום.
 4. קבלת היתר יבוא כרוכה בתשלום אגרה. לאחר אישור הבקשה, ישלח אליך לדוא"ל סכום האגרה  ופירוט אמצעי התשלום.
 5. ההיתר תקף לחצי שנה ולמשלוח אחד בלבד.
 6. עם קבלת היתר הייבוא יש לפנות לשירותים הווטרינריים לבירור הצורך בקבלת היתר בריאות, לדוא"ל .
 7. 48 שעות טרם הגעת המשלוח, יש לעדכן את נציג הרשות באמצעות דוא"ל או מסרון בפרטי הטיסה של המשלוח. הפרטים לתיאום מופיעים על גבי ההיתר.
 8. לאחר הגעת המשלוח/תום תוקף ההיתר, יש לדווח למחלקת היתרים על הכמויות שהובאו בפועל (גם אם ההיתר לא נוצל).