מי יוצא דופן?

02.03.2019
אולי לוטרה - בשמורת החולה - צילם דודו פרו.JPG
לוטרה בשמורת החולה - צילם דודו פרו

ישראל נמצאת בנקודת חיבור בין יבשות שונות וסוגי אקלים שונים, ולכן מתקיימים בה מגוון של בתי גידול שונים זה לצד זה ומכאן נובע המגוון הביולוגי הרחב.

פעילות 13 – מי יוצא דופן?