מסמך השפעות סביבתיות בנושא הרי אילת - הקניון האדום

מאת: דר’ בני שלמון

גיאולוגיה ונוף

בשמורת הרי אילת ("מסיב אילת"), ששטחה כ- 400 קמ"ר, יש מגוון מדהים של מסלע ותופעות גיאולוגיות: סלעים מותמרים ש"נאפו" בעומק ושהם העתיקים בסלעים בישראל, מתערבבים עם סלעי תהום (גרניט) שנוצרו בעומק קרום כדור הארץ, מחדרים וסלעים וולקניים שנוצרו מהתפרצויות געשיות. על הסלעים המגמתיים הורבדו אבני חול צבעוניות, שהמים פיסלו בהן עמודים, פטריות, קשתות ונקיקים. משקעי ים קדום מכסים אותן בגיר, צור, קרטון וחרסיות. פעילות הבקע הסורי-אפריקני הפילה גושים והעלתה אחרים תוך יצירת מגוון מסלע מפתיע על פני השטח.
הפרשי הגבהים בין הר נשף ו"בקעת הירח" (מעל 800 מ' ) לערבה ומפרץ אילת, גרמו לנחלים לחתור בעוצמה וליצור נוף מבותר ופראי.

צומח

בבקעות הגבוהות גדלים צמחים שמוצאם מהערבות הקרות של מרכז אסיה (לענת המדבר ועצי אלה אטלנטית). השיחים והעצים מרוכזים באפיקי הנחלים שם הם מוצאים מים לקיומם ורובם מותאמים היטב למדבר שכן מקורם במדבריות סהרה-ערב . בערבה החמה נפוצה שיטת הסוכך ופה ושם ריכוזים של דקלי דום מצרי שמקורם בצפון-מזרח אפריקה (צומח סודני).

חי

בשמורה 3 יחידות נוף גדולות, שלכל אחד עולם חי משלו:

  1. שולי הערבה-מניפות הסחף של הנחלים הנשפכים לערבה: כאן חיה אוכלוסייה דלילה של צבי הנגב, ומחילות חרדון-צב מצוי חפורות בשולי הנחלים שבהם שיחים ועצים נמוכים.
  2. הרי אילת- ביום בולטים כאן היעלים, שפנים מעטים, המכרסם- קוצן זהוב, וזוחלים צבעוניים- חרדון סיני וחרדון-צב הדור. מהעופות בולטים סלעית שחורת בטן, שחור-זנב, צופית
    ועפרוני מדבר. בלילה פעילים זוחלים רבים, מכרסמים שהנפוץ בהם- קוצן מצוי, ושועל צוקים הניזון מפירות הצלף. באפיקי הנחלים פעילים שועל מצוי וזאב .
  3. רמות בטמים- בקעות גבוהות, עשירות בצומח, בהם חיים צבאי נגב בודדים, מהעופות בולטים סלעית לבנת-כנף, קורא ואפילו חגלות וחוברות בודדות. בלילה פעילים בנחלים שועל מצוי, זאב, צבוע,ארנבות ומכרסמים- בהם בולט ירבוע מצוי.

מורשת

בבקעת עובדה ובערבה מצויים אתרים ארכיאולוגיים מעניינים ביותר ובהם מבני מגורים, אתרי פולחן (מקדשים, מצבות), צייד ("עפיפונים") וחקלאות – בני אלפי שנים.

מטיילים בשמורה

בשמורה מבקרים מדי שנה כ- 100,000 מטיילים מישראל ומחו"ל.
המטיילים נעים ברגל, ברכב רב-מינוע, אופנועי שטח, אופניים, ומהם רכובים על גמלים וכרכרות חמורים.
להערכתנו מספר המטיילים ילך ויגדל עם הצפי לגידול בתיירות והצורך הנפשי של שוכני הערים הצפופות- לנופש בטבע.
עומס המבקרים פוגע בשמורה ע"י פריצת דרכים חדשות ("קוליס") הגורמות לפגיעה בנוף ובצומח; השארת אשפה וניירות טואלט- מלכלכת והורגת יעלים המתים מפקיקת הקיבה בשקיות פלסטיק שבהן שרידי אוכל; שימוש בעץ מקומי למדורה פוגעת בצומח ובבע"ח החיים בעץ יבש; חריטת כתובות, ציור כתובות בצבע מותז, והדבקת מסטיקים- פוגמים בנוף.

2. מטרות פעולות הפיתוח

לתת שרות טוב יותר למטיילים (בתי שימוש ביולוגיים, מים לשתיה), תוך ויסות מספריהם במסלולים עמוסים (למשל- הר שלמה ונחל מפלים, גשרון עליון) ומניעת זיהום השמורה באשפה, ופגיעה בנופה ע"י חריטות.

א. בדרך העפר המוליכה לקניון האדום, כמאה מטרים מכביש 12, תבנה מבואה שתתן מידע
למבקרים בכל השמורה, מי שתיה, ושירותים ביולוגיים. זו תהיה אחת מנקודות הגביה של
דמי הכניסה לשמורה. יוסדר חניון יום/לילה ומגרש חניה בסוף דרך הרכב ותחילת המסלול
הרגלי לקניון האדום. גם כאן יוצבו שירותים ביולוגיים.

3. השפעות סביבתיות צפויות

פגיעה בנוף- מבנה המבואה בדרך לקניון האדום יהיה נמוך, בן קומה אחת, דומה לצבע הסביבה, ובשולי גבעה, כך שרק חלקו העליון יהיה גלוי לעיני הנוסעים בכביש 12. הנוף סביבו הוא של גבעות מעוגלות וכהות, כך שהפגיעה הנופית בשמורה היא מזערית.
אין תשתיות קיימות של מים וחשמל בסביבת השטח המיועד למבואה. הגנרטור יוצנע והמבנה סביבו יבליע את הרעש; מיכל המים (לשתיה) יוצנע במיקומו ובצבעו כך שלא יבלוט בנוף.

השפעה על הצומח- באזור בו תוקם מבואת הקניון האדום אין צומח, ובחניון שחורת יש עצי שיטה סלילנית בודדים, מחוץ למתחם המפותח, שלא יפגעו.
השירותים הביולוגיים מבטיחים שלא יווצר צורך לפתרון של מי קולחין, ולכן לא תהיה בעיה של צמחים רודרלים או מינים פולשים.
אם ינטעו צמחים סביב מבואת הקניון האדום הם יהיו מינים מקומיים בלבד.

השפעה על החי- את אתרי הלינה מבקרים יעלים, שאינם חוששים מאדם. זו היא אטרקציה חשובה למטיילים, אך עלולה לפגוע ביעלים אם אלה יאכלו שאריות מזון בשקיות פלסטיק.
כדי למנוע פגיעה יוצבו במבואה ובחניון שחורת מיכלי אשפה אליהם בעלי חיים אינם יכולים להכנס, והם יפונו לאתר סילוק אשפה מרכזי באזור. הקפדה על הנקיון תמנע משיכת יעלים ובעלי חיים אחרים- לאתרים.
ליד מיכלי האשפה יוצבו שלטים המסבירים למטיילים את חשיבות השמירה על הנקיון, כדי לשמור על חיי היעלים (פחי אשפה ושלטים כאלה כבר הוצבו בבסיס צבא גדול בהרי אילת).

אין אתרי מורשת באתרים בהם יבוצע פיתוח.

4. הערכת ההשפעות הסביבתיות

ההשפעות הסביבתיות של הקמת מבואת הקניון האדום תהיינה מזעריות. באתר המפותח תצומצם הפגיעה הנופית
לא תהיה השפעה על הצומח המקומי, שכן לא יהיו עודפי מים (קולחין).
תצומצם ההשפעה על החי ע"י הצבת פחי אשפה מתאימים והקפדה על הנקיון, כשהסברה מתאימה מגבירה הבנת המטיילים למה אסור להשאיר שרידי מזון בשטח.
אין ערכי מורשת באתרים המוצעים לפיתוח.
מתחם העבודה יסומן כדי למנוע פגיעת כלי עבודה בפני השטח הטבעיים שמסביב, תוך שמירה על בטיחות המטיילים, שימשיכו לטייל באתרים הנבנים.
אנו צופים שוויסות כמות המטיילים, שמירה על הנקיון ושיפור השירות למטיילים יפחיתו את הנזקים לשמורת מסיב אילת.