מסרק רב-גל

30/03/2022

משפחה: מסרקיים Pectinidae
שם מדעי: Aequipecten opercularis

מסרק רב-גל
מסרק רב-גל, איור: טוביה קורץ

כתיבה: שירה סלינגרה
ייעוץ מדעי: חן רבי

ישנם 12 מינים של מסרק לחופי ישראל. צדפה בעלת קשוות בינוניות זהות, בצורת מניפה. צבעי הקונכייה מגוונים, אדום סגול ועוד והיא בגודל עד 9 ס"מ. חיה על גבי הקרקע החולית בתת-כרית, עד לעומק של 100 מטרים, אך לרוב בעומק 15-50 מטרים. הפרטים הצעירים דבוקות לסלע בעזרת חוטי ביסוס ובבגרותן מתנתקות ויכולות לנוע במים בעת איום בשחייה. השחייה מתבצעת על ידי פתיחת וסגירת הקשוות כמו קסטנייטות ספרדיות. בחלק הגוף הפונה כלפי חוץ, ישנן עיניות המבחינות בין אור וצל וכך יכולות לחוש בסכנה, כמו כוכבי ים שטורפים אותן.

 

מקורות

פישלזון, ל., 1983. כרך 4 – החיים במים. בתוך: אלון, ע. (עורך), החי והצומח של ארץ-ישראל. הוצאת משרד הבטחון והחברה להגנת הטבע.

SealifeBase

MarLIN: Carter, M.C. 2008. Aequipecten opercularis Queen scallop. In Tyler-Walters H. and Hiscock K. Marine Life Information Network: Biology and Sensitivity Key Information Reviews, [on-line]. Plymouth: Marine Biological Association of the United Kingdom. [cited 15-01-2022]. Available from: https://www.marlin.ac.uk/species/detail/1997