סוג הנזק: טריפה וחשש לכלבת

17/01/2019
כלב_פירנאי_לשמירה_מפני_טריפות.jpg
כלב_פירנאי_לשמירה_מפני_טריפות.jpg, כלב פירנאי לשמירה מפני טריפות- צילם דורון ניסים

ענף חקלאי: משק חי – רפתות ודירים.

בעלי החיים המזיקים: זאבים, תנים, כלבים משוטטים.

פתרונות:

  • התקנת גדר שמלה בגובה 2.2 מטרים בעלת שיפוע כלפי חוץ – יעילות גבוהה.
  • שימוש בכלבי אקבש או פירנאי (מומלץ בשילוב גדר) – יעילות בינונית.
  • גדר חשמלית חיצונית (בעלת 5-3 כבלים) מותקנת על הגדר הקיימת – יעילות גבוהה.
  • צמצום מזון זמין: הקפדה על סניטציה – סילוק פגרים וטיפול במזבלות – מקטינה את אוכלוסיית הכלביים המקומית.
כלב אקבש לשמירה מפני טריפות- צילם דורון ניסים