עורביים: עורב אפור, עורב חום-עורף, קאק ואחרים

04.02.2009

משפחת העורביים מונה בישראל שמונה מינים

תיאור כללי

משפחת העורביים (Corvidae) מונה בישראל שמונה מינים. שניים מהם, עורב אפור (Corvus corone) ועורב הודי (Corvus splendens) מוגדרים חוקית כמזיקים, כלומר, כעופות שחוק הגנת חיית הבר אינו חל עליהם. ששת המינים האחרים מוגדרים כ"חיות בר מוגנות". העורב ההודי נמצא בארץ רק באזור אילת, והעורב חום העורף נמצא בנגב; שאר המינים נמצאים במרכז ובצפון הארץ בבתי גידול שונים.

מיני העורביים המוגנים בישראל:

עורבני Garrulus glandarius
קאק Corvus monedula
עורב חום-עורף C. ruficollis
עורב שחור C. corax
עורב קצר-זנב C. rhipidurs
עורב מזרע C. frugilegus

תזונה והתנהגות

העורביים הם אוכלי-כל. הם מסתגלים היטב לאדם ויודעים לנצל סוגי מזונות רבים שהאדם מותיר אחריו ובכלל זה מזון שנמצא במזבלות. העורביים הם ציפורי שיר בינוניות עד גדולות, החיות בעיקר בלהקות גדולות. הם ידועים כעופות חכמים מאוד, בעלי כושר למידה ותקשורת מפותחת.

נזקים לחקלאות

  • אכילת מגוון רחב של גידולים כגון פירות של עצי פרי נשירים, אבטיח ומלון, אגוזי אדמה, פקאן ושקד.
  • אכילת זרעים של גידולי שדה כגון: חמנית, תירס וחיטה.
  • גרימת נזק ליריעות פלסטיק בבתי צמיחה ויריעות המשמשות בעת חיטוי קרקע.
  • מטרד לתושבים.

טיפולים למניעת נזקים

לכידה

שיטת "מלכודת הסולם", הנמצאת בשימוש כבר כמה שנים בישראל, הוכחה כאמצעי היעיל ביותר לדילול אוכלוסיות עורבים וצמצום הנזקים שהעורבים גורמים. לעתים יש צורך בשינוי המפרט הבסיסי כדי להתאים את המלכודת למין העוף המזיק.

מפרט לבניית המלכודות והנחיות על האופן הנכון להצבתן ניתן לקבל מידע מפקחי רשות הטבע והגנים וגם היתר להפעלתן.
מהניסיון שהצטבר ברשות הטבע והגנים עולה שפריסה אזורית של כמה מלכודות בעת ובעונה אחת יעילה יותר מהצבת מלכודות מעטות. מומלץ להפעיל את המלכודות במשך כל השנה, או לפחות להתחיל בלכידה בחודש פברואר כדי ללכוד את הפרטים הבוגרים לפני עונת הרבייה, שמתחילה אצל רוב המינים במרס.

ציד

הציד מותר לציידים מורשים בלבד. ירי בעורביים המזיקים אינו מומלץ כשיטה לדילול. העורביים לומדים לזהות במהירות את היורה ורכבו ומתרחקים מהם. ירי בבוגרים מתבצע במשך כל השנה בעוד ירי בקינים מוגבל לעונת הקינון – סוף ינואר עד אמצע מרס, אך ורק לאחר שמוודאים שמיני עופות אחרים אינם משתמשים בקן.
במיני העורביים המוגנים אסור לירות כלל ללא היתר בכתב מרשות הטבע והגנים.
הרתעה -תליית פגרי עורבים בחלקה, או באזורים הסובלים מעורבים רבים התגלתה כשיטה יעילה להרתעתם מהשטח. לאחר מבצע ההרתעה יש להסיר את הפגרים הבלתי נחוצים. ניתן להיעזר בפקחי רשות הטבע והגנים בהשגת פגרי עורבים.

נוכחות אדם וירי כדורי נפץ יעילים גם הם להרחקת עורבים. תותח גז יעיל לטווח זמן קצר. מומלץ להיוועץ בפקחי רשות הטבע והגנים בדבר המקום הראוי להצבת תותחי הגז והשיטות לתפעולם. ניתן גם לשאול תותחי גז מהפקחים.
דחלילים יעילים גם הם להרתעת עורבים, בתנאי שעושים זאת נכון. מידע על כך נמצא בדף המידע "שימוש בדחלילים למניעת נזקי עופות לחקלאות", שהפיקה רשות הטבע והגנים.

שידור קולות מצוקה אינו שיטה יעילה להרתעה אצל העורביים, מכיוון שקולות המצוקה שלהם מושכים פרטים אחרים (אצל מינים אחרים של ציפורים, קולות המצוקה גורמים לפחד ולהתרחקות).

הרעלה והרדמה

השימוש ברעל ובחומרי הרדמה אסור בהחלט. אין כיום חומר רעל המאושר לשימוש בישראל לטיפול בעורביים.

חשוב לדעת

הציד והלכידה של מיני העורבים המוגנים – אסור ללא היתר בכתב מפקח רשות הטבע והגנים, לכן על החקלאי לפנות לפקח כדי לגבש יחד תוכנית טיפול המותאמת לצרכים הספציפיים בשטחי העיבוד שלו.
החוק בישראל קובע: ציד ולכידה של חיות בר היא פעולה המותרת בישראל רק לפקחי רשות הטבע והגנים, או למי שהוסמך לכך בכתב על ידי רשות הטבע והגנים.
מדור מידע לחקלאים