עטלף - מין בסכנת הכחדה

09/08/2017

תעודת זהות

שם מדעי: סדרת העטלפים Chiroptera

תת-סדרת עטלפי חרקים: Microchiroptera

מצב בטבע: בישראל 33 מיני עטלפים: 32 מיני עטלפי חרקים, בהם 29 בסכנת הכחדה. מין אחד של עטלף פרי המוגדר מזיק.

סדרת העטלפים היא מהמגוונות שבסדרות עולם החי, ומהווה כחמישית מכלל מיני היונקים. הסדרה מקיפה עטלפי פירות, הניזונים מהצומח, ועטלפי חרקים, שהם יונקים קטנים פעילי לילה הניזונים מהחי.

לעומת מין אחד של עטלף פרי בישראל קיימים 32 מינים של עטלפי חרקים והם מהווים כשליש מכלל מיני היונקים בה. אפשר לראות עטלפי חרקים בכל חלקי הארץ. עושר מיני העטלפים בישראל מאופיין בריבוי משפחות ובמגוון מוצאים – בתפוצה ים-תיכונית, מדברית, אפריקאית, ערבתית ואוריינטלית – ולחלקם ישראל היא גבול תפוצה עולמי. חלקם, למשל עטלפון לבן-שוליים, מלווה את האדם וניתן לפגוש מינים אלו בקרבת משכנות אדם ברחבי הארץ.

עם זאת, מרבית מיני עטלפי החרקים בישראל – 29 במספר – נתונים בסכנת הכחדה ורשומים בספר האדום של החולייתנים בישראל, בעיקר בעקבות השפעות של בני האדם בעבר ובהווה.

עם זאת, מרבית מיני עטלפי החרקים בישראל – 29 במספר – נתונים בסכנת הכחדה ורשומים בספר האדום של החולייתנים בישראל, בעיקר בעקבות השפעות של בני האדם בעבר ובהווה.

 בית גידול- מערת עטלפים

 

תגיות