ערבה סגולה

30/03/2022

משפחה: ערבתיים Mactridae
שם מדעי: Mactra lilacea

ערבה סגולה
ערבה סגולה, איור: טוביה קורץ

כתיבה: שירה סלינגרה
ייעוץ מדעי: חן רבי

צדפה שנמצאת באזורים חוליים בעומק רדוד, 6-9 מטרים. רוחבה 3-4 ס"מ והיא מתחפרת בחול בעזרת רגלה השרירית כאשר רק הסיפונים בולטים החוצה. בעזרת הסיפונים מכניסה ומוציאה מים וכך היא מסננת את מזונה מהמים ונושמת. מהגרת לספסית דרך תעלת סואץ. התצפית הראשונה שלה בים התיכון הייתה במצרים בשנת 1972 ובישראל היא נצפתה לראשונה בשנת 2000. ישם שלושה מינים מקומיים של ערבה בים התיכון.

 

מקורות

פישלזון, ל., 1983. כרך 4 – החיים במים. בתוך: אלון, ע. (עורך), החי והצומח של ארץ-ישראל. הוצאת משרד הבטחון והחברה להגנת הטבע.

CIESM