צא ולמד- למידה משמעותית בשמורות טבע ובגנים לאומיים

מאת: אורי ארליך, מנהל אגף חינוך וקהילה, רשות הטבע והגנים 11/07/2018

שמורות הטבע והגנים הלאומיים הם מקומות מרתקים ומעוררי השראה וסקרנות, המזמנים פליאה, התפעמות, הנאה, חקר, למידה חווייתית והתוודעות לסיפורי מורשת מרכזיים.

תלמידים לומדים תנך (מקרא) בגן לאומי תל מגידו
תלמידים לומדים תנ"ך (מקרא) בגן לאומי תל מגידו, צילם אורי ארליך, מנהל אגף חינוך וקהילה, רשות הטבע והגנים

במאמר המצורף כאן,  אנסה להראות שיש בהם פוטנציאל ממשי לשמש שדות למידה וחינוך איכותיים, משמעותיים ורלוונטיים עבור כלל תלמידי מערכת החינוך, במקצועות לימוד רבים ובתכנית הליבה לידה"א,  ושדה התנסות ואימון בהתנהגות אתית-סביבתית בכל הקשור בשימור ערכי טבע, נוף ומורשת ובהגנה עליהם.