יצוא צמחי בר

cycas revoluta צילום: ד"ר מרגרטה וולצ'ק- חטיבת מדע, רשות הטבע והגנים

🌿הליך להגשת בקשה:

  1. עליך להסדיר היתר סחר באמצעות  פורטל היתרים  על מנת להיות סוחר מורשה מטעם רשות הטבע והגנים.
  2. במקביל להסדרת היתר סחר, יש לשלוח בקשה מודפסת לדוא"ל import@npa.org.il  מצורף  טופס בקשה להיתר ייצואבנוסף יש לשלוח היתר* מקור של המינים. ⚠️  במילוי הטופס יש להקפיד על ציון הכמויות ושמות מדעיים מלאים.
  3. הליך בחינת והנפקת ההיתר יארך עד לתקופה של 30 יום.
  4. מוצרים שמקורם בצמחים בלבד אינם כרוכים בתשלום אגרה.
  5. ההיתר תקף לחצי שנה ולמשלוח אחד בלבד.
  6. עם קבלת היתר הייצוא יש לפנות לאגף להגנת הצומח במשרד החקלאות, לבירור הצורך בקבלת היתר נוסף בדוא"ל: refaelg@moag.gov.il .
  7. 48 שעות טרם המשלוח, יש לעדכן את נציג הרשות באמצעות דוא"ל או מסרון בפרטי הטיסה של המשלוח. הפרטים לתיאום מופיעים על גבי ההיתר.
  8. לאחר יצוא המשלוח/תום תוקף ההיתר, יש לדווח למחלקת היתרים בדוא"ל על הכמויות שהוצאו בפועל (גם אם ההיתר לא נוצל).

*היתר מקור – היתר החזקה ו/או סחר ו/או היתר יבוא המעידים על חוקיות החזקת חיות הבר ו/או ערך הטבע המוגן בטרם היצוא.

קטגוריות