ציפורי שיר

22/08/2012

מינים רבים של ציפורי שיר עלולים לגרום נזקים לחקלאות. המזיקים העיקריים הם עפרוני מצויץ, זרעית, פיפיונים, בולבול, שחרור, סיבכים, תפוחית, זרזיר ודרור (לעורב, גם הוא ציפור שיר, מוקדש פרק נפרד בחוברת זו).

ציפורים
ציפורים

תיאור כללי

מינים רבים של ציפורי שיר עלולים לגרום נזקים לחקלאות. המזיקים העיקריים הם עפרוני מצויץ, זרעית, פיפיונים, בולבול, שחרור, סיבכים, תפוחית, זרזיר ודרור (לעורב, גם הוא ציפור שיר, מוקדש פרק נפרד בחוברת זו).
רק חמישה מינים של ציפורי שיר מוגדרים בחוק כמזיקים (שחוק הגנת חיית הבר אינו חל עליהם),. שאר ציפורי השיר הן חיות בר מוגנות, למעט הזרזיר, המוגדר כחיית ציד, כלומר, כבעל חיים שציידים מורשים רשאים לצודו בעונת הציד ובאזורי הציד המוכרזים.

מיני ציפורי שיר המוגדרים בחוק כ-"מזיק"

דרור הבית – Passer domesticus
עפרוני מצויץ – (Galerida cristata
עפרוני השדות (זרעית) – Alauda arvensis
בולבול – Pycnonotus xanthopygos
עורב אפור – Corvus corone
עורב הודי – Corvus splendens
תזונה והתנהגות
ציפורי השיר המוזכרות בפרק זה הן לרוב עופות קטנים החיים בלהקות. כולן פעילי יום. רובן המכריע ניזון מזרעים ומחלקי צמחים. חלק מציפורי השיר נמצא בארץ במשך השנה כולה ויש ביניהן המקננים בישראל. מינים אחרים של ציפורי שיר מבלים כאן בחורף, או שהם חולפים בעונות הנדידה.

נזקים לחקלאות

  • אכילה ופגיעה בפירות, בירקות, בזרעים ובגידולים שונים בשדות פתוחים, במטעים ובבתי רשת וחממות.
  • נזק ליריעות ניילון.

טיפולים למניעת נזקים

לכידה ברשת ערפל

רשת ערפל יעילה מאוד ללכידת ציפורים. שימוש באמצעי זה דורש הכשרה ומיומנות רבה והשימוש בה מותר רק לבעלי היתר מפורש בכתב מרשות הטבע והגנים. רשתות ערפל נמכרות בדרך כלל רק לצפרים ולחוקרי ציפורים, אך חקלאים יכולים לרכוש אותן מחטיבת המדע של רשות הטבע והגנים, לאחר שעברו הכשרה בהפעלתן וקיבלו היתר להפעלתן.
המעוניינים להשתתף בקורס להפעלת רשתות ערפל מוזמנים לפנות לפקח האזורי של רשות הטבע והגנים. לחילופין, חקלאים רשאים לשכור שירותי לכידה מאנשים בעלי הרשאה ובעלי היתרים להפעלת רשתות ערפל.

לכידה במלכודות

קיימים סוגים רבים של מלכודות ללכידת ציפורי שיר, המותאמים למינים השונים של הציפורים, לבתי גידול מסוימים ולעונות השנה. יש להתייעץ עם פקחי רשות הטבע והגנים בדבר המלכודת הראויה ועל מנת לקבל מהם היתר להפעלתה וגם הנחיות על שחרור, העתקה או המתת הציפורים שנלכדו.

ציד

ציד ציפורי שיר מוגנות אסור בכל דרך שהיא. אסור גם להורות לעובד זר לצוד ציפורים במלכודת, ברוגטקה, או בכל כלי אחר. צייד מורשה רשאי לצוד זרזירים בעונת הציד ובאזורים המותרים בציד, מכיוון שמין זה מוגדר חוקית כ"חיית ציד". מחוץ לעונת הציד רשאי צייד מורשה לצוד רק את המינים המוגדרים כמזיקים (ראה מסגרת) ובהתאם לחוק. במקרים חריגים בלבד יכול פקח רשות הטבע והגנים להתיר לצייד מורשה לצוד מינים מוגנים למניעת נזקים. חקלאי הסבור שנגרמים לו נזקים מציפורי שיר, מוזמן לפנות לפקח רט"ג לקבוע ביחד תוכנית פעולה לצמצום הנזקים.

מיגון

כיסוי עצים וחלקות שלמות ברשת ציפורים יעיל במניעת נזקים של ציפורי שיר. הרשת המומלצת היא רשת קריסטל בעלת עין קטנה בצבע לבן (ראה תמונה). רשת כזאת מונעת חדירת ציפורים וחרקים והיא אינה פוגעת בפרי או בענפים. רשת מסוג זה אינה מסבכת ציפורים וקל יחסית לפרוש אותה ולהסירה. יש רשתות זולות יותר שגם הן עשויות להפחית נזקי הציפורים במידה מסוימת, אבל השימוש בהן גורר בעיות שאינן קורות ברשת קריסטל לבנה.

הרתעה

נוכחות אדם היא ההרתעה היעילה ביותר כנגד ציפורי שיר, בעיקר בשעות הבוקר ואחר הצהריים, השעות בהן הציפורים פעילות יותר. נוכחות אדם יעילה גם באמצע היום בעונות רגישות, כגון עונת הזריעה והנביטה. אמצעים ויזואליים כגון אורות מהבהבים, תקליטורים, סרטים נוצצים ודחלילים עשויים גם הם להתריע ציפורי שיר, לפחות לטווח הזמן קצר. יש להשתמש באמצעים אלה לסירוגין ולשנות את מקומם לעתים קרובות. ציפורי שיר אינן נרתעות במיוחד מקולות רמים, אם כי חלק מהמינים נרתעים מהשמעת קולות מצוקה. שידור של אולטרא-סאונד (קולות בתדרים הגבוהים מאלו שהאדם שומע) אינו יעיל להרתעת ציפורים.

רעל וחומר דחייה

אסור להשתמש ברעלים, חומרי הרדמה, או חומרי דחייה נגד ציפורי שיר, בניגוד למפורט בתווית האריזה של החומר. איסור זה תקף בין אם מדובר במין שהוגדר חוקית כ"מזיק" או לא. כל שימוש שאינו לפי תווית האריזה מהווה עבירה על החוק ועלול לסכן את חקלאי וסביבתו. מידע נוסף נמצא בחוברת "חומרי הדברה, את/ה והסביבה", בהפקת רשות הטבע והגנים ונמצאת גם בתקליטור מידע לחקלאי.

החוק בישראל קובע: ציד ולכידה של חיות בר היא פעולה המותרת בישראל רק לפקחי רשות הטבע והגנים, או למי שהוסמך לכך בכתב על ידי רשות הטבע והגנים.