קרדיטים לתכנית מיפוי אתרי רשות הטבע והגנים בהתאמה לתוכניות הלימודים

26/07/2015

מטרת הפעילויות החינוכיות שמבצעת רשות הטבע והגנים היא ליצור אצל המתחנכים תהליך חינוכי-חיובי עם הסביבה.

תחנת הסברה משמר הכרמל

תהליך זה כולל הגברת המודעות לחשיבות השמירה על הטבע, הנוף והמורשת, הנעה למעורבות והשתתפות בפעילות הרשות ופעילויות נוספות ולשמירת הסביבה.

ייעודם של תהליכים אלו ליצור את התשתית לקיימות סביבתית לדורות הבאים.

לצורך ביצוע מטרות אלו מבוצעים סיורים ופעילויות בשטח ונוצרים מפגשים בלתי אמצעיים של המתחנכים עם סביבתם. מפגשים אלו כוללים הענקת ידע, חוויה והנאה, וחשיפת הקשיים והדילמות הקיימים בשמירה על הסביבה.

השאיפה היא להעניק למתחנכים מידע על הסביבה ואתרי המורשת תוך הכרת המורכבות של קשרי הגומלין בין האדם וסביבתו. העברת המידע מתבצעת מתוך מעשה חוויתי-דידקטי המותאם לקהלי היעד השונים ומכוון לעורר הנאה וסקרנות, שתוצאותיו הם: מודעות, שינוי בהתנהגות, אחריות, ורצון למעורבות.

תכנון וביצוע

ד"ר גיל גרטל, מיכל אבוטובול, נעם אבן, ד"ר אסף זלצר
צילום: מיכל אבוטבול – הצוות הדידקטי בע"מ

וועדת היגוי

  • נח שלו (ז"ל), כשהיה מנהל מינהל חברה ונוער, משרד החינוך, יו"ר הוועדה
  • רוני נעמן, מנהל מנהלת הטיולים, מנהל חברה ונוער, משרד החינוך, מרכז הוועדה
  • סלמאן אבו רוכן, מנהל אגף חינוך והדרכה (בשנת 2008) , רשות הטבע והגנים.
  • ד"ר טימי בן יוסף, ראש גף ידיעת הארץ, מנהל חברה ונוער, משרד החינוך
  • ד"ר מיכאל גרינצוויג, מפמ"ר לימודי ארץ-ישראל, משרד החינוך
  • סאס פיאלקו, ממונה מחוז דרום חינוך הסברה ושיווק, רשות הטבע והגנים
  • אלי שיש, ראש תחום של"ח וידיעת הארץ, מנהל חברה ונוער, משרד החינוך