שועל בלול התרנגולות -השלכת פסדים ופסולת חקלאית בשטח מעודדת התרבות טורפים

15/12/2009

פסולת חקלאית פוגעת גם בך!

שועל בלול תרנגולות
שועל בלול תרנגולות

שועל בלול התרנגולות -השלכת פסדים ופסולת חקלאית בשטח מעודדת התרבות טורפים

זה כל כך ברור

תאר לך מצב שבסוף הארוחה יושלכו השיירים בסלון הבית. לא יכול להיות. אבל זה מה שקורה אצלנו בטבע, כאשר מגדלים משליכים פסדים (פגרי עופות וחיות משק) ופסולת חקלאית בצדי דרכים ובמזבלות פתוחות. התנהגות זו משפיעה על מצבן של אוכלוסיות טורפים כגון שועלים, תנים וזאבים ושל אוכלי כול כגון חזירי-בר. ככל שלבעלי חיים אלה יש מזון רב וזמין יותר, הם מתרבים יתר על המידה ומתקרבים יותר ויותר ליישובים. פשוט מאוד.
פסולת חקלאית פוגעת גם בך!
נזקים ישירים לחקלאי…
לריבוי הטורפים ולקרבתם למקומות מיושבים יש השלכות חמורות על האדם ועל הסביבה:
עלייה בסיכון להעברת מחלות למשק החי.
הגברת נזקים של טורפים במשק החי.
הגברת נזקים למערכות השקיה.
עלייה בסיכון להעברת מחלת הכלבת לאדם ולחיות מחמד.
… וגם פגיעה אקולוגית קשה
עודפי מזון מושכים בעלי חיים ומגדילים את מספרם. מחקרים (*) גילו ש-50% מתזונת הזאבים בגולן מתבססת על מקורות ממשק האדם ושצפיפות השועלים ביישובים המגדלים עופות גדולה פי חמישה מצפיפותם בשטחים טבעיים. מצב זה פוגע ביציבות המערכת האקולוגית ובאיזון של הטבע.
המחשה לכך קיבלנו בהרעלת התנים הגדולה שהתנהלה בישראל בשנות ה-60. כתוצאה מכך נצפתה עלייה חמורה בהכשות נחשים ובנזקי מכרסמים בשדות.
יש פתרון קל ופשוט
בניסוי שנערך בגליל השליכו החקלאים את פסדי העופות למכלי אשפה סגורים. במשך שמונה חודשי מעקב התברר שרק 18% מהשועלים ו-33% מהתנים בקרבת היישובים שנבדקו שרדו.
עוד התברר מהמחקר, שלאחר "הפחתת המזון" לטורפים ניכרה מגמה של התאוששות בקרב מיני הנטרפים, המאפיינת מצב אקולוגי בריא.
המסקנה: אמצעי פשוט של "הפחתת זמינות פסולת חקלאית" משפיע מאוד על הרכב אוכלוסיות חיות בר. זהו גם אמצעי יעיל, זול ואקולוגי יותר מפתרונות אחרים, כגון הרעלות, ירי, גדרות והצבת מלכודות.
רשות הטבע והגנים לשירותך
פקחי נזקים לחקלאות של רשות הטבע והגנים עומדים לרשותכם, החקלאים. הפקחים רכשו ניסיון רב במציאת פתרונות יעילים, זולים וידידותיים לסביבה. נוכל לסייע לך גם בייעוץ ובהכוונה במידע על מכלי אשפה יעילים.

במסגרת רשות הטבע והגנים פועלים ביולוגים ייעודיים לנזקים של חקלאות שעורכים מחקרי שדה ומייעצים לארגוני המגדלים ולחקלאים על פתרונות ידידותיים לסביבה. אנשי הרשות עוקבים אחר אוכלוסיות של עופות ויונקים (כולל עטלפים) כדי שלא יפגעו ביבולים, בצנרת ובציוד ופועלים גם למניעת התפשטות מחלות מדבקות מחיות בר לאדם.
היעזרו בנו.
———————————–
(*) הנתונים המדעיים מבוססים על מחקריהם של ד"ר עמית דולב – אקולוג במיג"ל קרית שמונה ובחברה להגנת הטבע וד"ר דיויד זלץ – מהמכון לחקר המדבר באוניברסיטת בן גוריון.
———————————–
חקלאי יקר!
שיתוף הפעולה שלך חיוני יחד נשמור על דו-קיום של חקלאות וטבע
זקוק להדרכה ולעצה? אינך בודד במערכה, התקשר אלינו ונבוא בשמחה לסייע לך בטלפון 3639*
מדור מידע לחקלאים