תנאים לאישור שימוש בקירות טיפוס מלאכותיים, בפיגומים ובכבלי מתכת

מאת: יוסי פרידמן - מנהל אגף בטיחות ברשות הטבע והגנים 04/10/2021
יתדות טיפוס בנחל אשלים
יתדות טיפוס בנחל אשלים, יתדות טיפוס בנחל אשלים

קירות טיפוס מלאכותיים

 • הרכבת קיר טיפוס מלאכותי ותחזוקתו ייעשו בהתאם לאישורו ולהנחיותיו של "מהנדס אזרחי". אישור המהנדס יינתן בכתב ובהתאם לאופן השימוש בקיר הטיפוס כפי שמבקש האישור הגדירו.
 • יש לסמן סימון ברור על קיר הטיפוס המוכיח שהקיר נבדק על ידי מהנדס ונמצא מתאים לשימוש. עובדת קיום הבדיקה ואופן הסימון יצוינו באישור שייתן המהנדס האזרחי הבודק.
 • בקירות טיפוס ניידים ההרכבה והפירוק מותרות רק למי שהוסמך לכך בכתב על ידי מהנדס אזרחי, ויש לרענן  הסמכה זו פעם ב-6 חודשים.

 

פיגומים (לרבות חצובות) וכבלי מתכת

 • ההרכבה, התחזוקה ואופן השימוש בפיגום ובכבל מתכת ייעשו בהתאם לאישורו והנחיותיו של מהנדס המוסמך כ"בודק מוסמך למכונות הרמה  שאושר על-ידי מפקח העבודה הראשי במשרד העבודה והרווחה.
 • כבל המשמש לגלישה או טיפוס, חייב להיות גלוי לעין לכל אורכו ואסור לטמון אותו, או חלקים ממנו, בקרקע.
 • אישור המהנדס הבודק ייעשה בכתב ובהתאם לאופן השימוש בפיגום ובכבל המתכת כפי שמבקש האישור הגדירו (גלישה, וכד').
 • יש לסמן סימון ברור על חלקי הפיגום או הכבל המוכיח שהוא נבדק על ידי מהנדס ונמצא מתאים לשימוש
 •  עובדת קיום הבדיקה וצורת הסימון יצוינו באישור שייתן המהנדס הבודק.
 • יש לרענן את אישור הבודק המוסמך ואת תוקף הנחיותיו פעם ב-6 חודשים.

 

טיפוס

בפעילות זו ידריכו רק מדריכי טיפוס, למעט בחריגות הבאות:

מודגש בזאת כי ל"מפעילי קירות טיפוס מלאכותיים" אסור להדריך טיפוס; מותר להם רק לאבטח את המטפסים ולהשגיח על הפעילות בקיר הטיפוס המלאכותי.

 • מדריכים לפארק חבלים. המוסמכים לכך מורשים בהפעלת טיפוס על מתקנים המשמשים לפעילות בפארק חבלים בלבד ובתנאי שאלה אינם קירות טיפוס.
 • אבטוח בשיטת ה- TOP-ROPE איננו משמש להדרכת טיפוס בלבד, אך רשאים לבצעו (כלומר להיות אחראים מקצועיים לפעילות זו) אך ורק מי שהוכשרו לכך באופן פרטני בקורס הטיפוס או הגלישה או פארק החבלים שביצעו באמצעות בית ספר לתיירות אתגרית במכללת וינגייט, מערכות בטיחות א.י בע"מ, מכון וינגייט או כל מוסד אחר שאושר לכך על ידי מנהל הספורט.

 

טיפוס ללא חבל (ללימוד תנועות גוף)

 • טיפוס ללא חבל יתבצע עד לגובה של 2 מ' בלבד.
 • בטיפוס ללא חבל יעמוד אדם נוסף מאחורי המטפס וישמש מאבטח שיהיה מוכן לתמוך במטפס במקרה של נפילה, למעט מצב שבו השטח שאפשר ליפול עליו בתחתית אזור הטיפוס מרופד במזרן "גבינה" תקני, בעובי של 30 ס"מ לפחות.
 • המאבטח חייב להיות ערני ומוכן לספיגת נפילתו של המטפס.

 

טיפוס בשיטת האבטוח של  TOP ROPE

שיטה זו מבוססת על נקודה קריטית ולכן יש להקפיד הקפדה יתרה על הפרטים הבאים:

 • העיגון העליון (עיגון ה-TOP ROPE) – בכל האמור למצבו, סביבתו הקרובה והציוד המשמש לבנייתו.
 • שימוש בשתי טבעות בעלות אותו סדר גודל, הממוקמות עם פתחים בכוון מנוגד זו לזו.
 • לפני תחילת הטיפוס הראשון בעמדה יש להפעיל עומס על החבל כדי למתוח את העיגון העליון.
 • על המטפס לוודא עם המאבטח שהוא (המטפס) אכן מאובטח ושהוא יכול להתחיל לטפס.
 • המדריך הראשי יוודא כי כל מאבטח מכיר היטב את פעולת האבטוח וכי הוא יכול ומוכן לספוג ולבלום את נפילותיו של המטפס.
 • האבטוח יעשה כך שקצה החבל המשמש את המאבטח יהיה במקביל ככל הניתן לקצה החבל המחובר אל המטפס (זאת לצורך מניעת מטוטלת "pendulum" בזמן בלימת נפילה).
 • יש להקפיד על כך שמרחק המאבטח מהמצוק או מקיר הטיפוס וכך גם הפרש המשקל (הכובד) שביניהם, יהיה כזה שיבטיח פעולת אבטוח בטוחה ותקינה במהלך כל הטיפוס והגלישה חזרה מטה.
 • המאבטח ישמור על החבל במצב כמעט מתוח במשך כל זמן הטיפוס.

 

קירות טיפוס מלאכותיים

 • מותר לטפס על קירות טיפוס מלאכותיים ללא חבישת קסדה.
 • אסור לבצע כל שינוי במסלולי הטיפוס בזמן שמתבצעת פעילות על קיר הטיפוס או בתחתיתו.
 • בכל מקרה של חשש מתקלה בטיחותית במבנה הקיר יש לעצור מיד את הפעילות בו. המשך הפעילות בקיר יותנה באישורו של מהנדס אזרחי.