תצפית על שמי הלילה

ליל כוכבים- עזרי קידר
ליל כוכבים- עזרי קידר, ליל כוכבים, צילם עזרי קידר

תצפית על שמי הלילה – עורכים היכרות עם הכוכבים: פעילות 11 – תצפית על שמי הלילה